Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 30-5-2024

Η νέα επίθεση σφαγής του Ισραήλ εναντίον των εκτοπισμένων στη Ράφα Παλαιστινίων,το βράδυ της Κυριακής,αμάχων και παιδιών,προκάλεσε εκ νέου τη παγκόσμια κατακραυγή και αντίδραση για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία των Παλαιστινιών. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χά- γης έχει ζητήσει από το Ισραήλ την άμεση κατάπαυση του πυ- ρός και τούτο δεν εμπόδισε και πάλι την εγκληματική σφαγή των Παλαιστινίων στη Ράφα,κατά την οποία τουλάχιστον 45 άμα- χοι Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους,εκ των οποίων 23 γυναί- κες,παιδιά και ηλικιωμένοι από την αεροπορική επιδρομή του Ισ- ραήλ. Ενδεικτική της αντίδρασης που προκάλεσε στη Δύση,αλλά και της σχεδόν διεθνούς απο- μονώσεως στην οποία περιέρχε- ται το Ισραήλ είναι η ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαικού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο Χ:" Καλώ την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως το Διεθνές Δικαστήριο(ICJ) και να σταματή- σει αμέσως τη στρατιωτική της επίθεση στη Ράφα. Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα η κατάπαυση του πυρός. Προτρέπω το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπι- στικό δίκαιο να γίνονται σεβα- στά(www.protothema.gr 27-5- 2024).Ταυτοχρόνως πληθαίνουν στη Δύση οι χώρες που αναγνω- ρίζουν το Παλαιστινιακό κρά- τος,αποδεικνύοντας με αυτόν το τρόπο ότι πλέον βαίνει εις βάρος του Ισραήλ η συνεχιζόμενη γενο- κτονία των Παλαιστινίων. Ήδη την αναγνώριση του Παλαιατινι- ακού κράτους ανακοίνωσαν την 22-5-2024 η Νορβηγία,η Ισπανία και η Ιρλανδία και τίθεται σε ισχύ από την 28-5-2024. Στο έτερο πολεμικό μέτωπο ο πρόεδρος της Ουκρανίας συ- νεχώς αναζητά βοήθεια από τη Δύση,στρατιωτική και οικονο- μική,προκειμένου να μην χά- σει τον πόλεμο η Ουκρανία. Η Δύση αφειδώς φυσικά έως τώρα συνεχίζει με αυτές τις παροχές να στηρίζει την Ουκρανία,τόσο από τις Η.Π.Α.,όσο και από την Ε.Ε.,ωστόσο αυτές οι παροχές φαίνεται ότι δεν επαρκούν για τον πρόεδρο της Ουκρανίας,ό- πως άλλωστε αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα στο πεδίο των μαχών. Ήδη η Ισπανία υποσχέ- θηκε,για το 2024,στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο ύψους ενός δισ. ευρώ,η οποία περιλαμβά- νεται στη συμφωνία ασφαλείας που υπέγραψαν η Ισπανία και η Ουκρανία την 27-5-2024. Η πορεία στα δύο πολεμικά μέ- τωπα δεν προκαλεί αισιόδοξες προβλέψεις όσον αφορά την επί- τευξη της ειρήνης. Ωστόσο το Ισραήλ ήδη υφίσταται διεθνώς πολιτική ήττα,στη δε Ουκρα- νία, παρ'όλη τη στήριξη της Δύ- σης,δεν παράγονται τα αντίστοι- χα αποτελέσματα που ανέμενε η ίδια ως προς τη πορεία του πολέ- μου. Το μέγα ζητούμενο όμως που είναι η ειρήνη,φαίνεται να αποτελεί,τουλάχιστον βραχυμε- σοπρόθεσμα,μία ψευδαίσθηση. Ως προς τη τραγωδία των Τεμπών "σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τη τηλεόραση TRT,βρέθηκε γενετικό υλικό σε ύφασμα ή θραύσμα οστού από το <κοσκίνισμα>που έγινε στα χώματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν ανήκει σε DNA ταυτοποιημένου θύματος,αν και υπάρχει η πιθανότητα να επιμο- λύνθηκε λόγω του μεγάλου χρο- νικού διαστήματος. Να θυμίσου- με μάλιστα ότι τις προηγούμενεα ημέρες βράθηκε οστό θύματος στα μπάζα"(www.tinealarissa. gr 27-5-2024). Αυτά συμβαίνουν ενώ έχει παρέλθει διάστημα από το συμβάν άνω του έτους. Το προεκλογικό κλίμα στην Ελ- λάδα,εν όψει των επερχομένων ευρωεκλογών,διανθίζεται από αντιπαραθέσεις που αφορούν κυρίως τον πληθωρισμό στα τρό- φιμα,που η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει,το πρόστιμο των 400.000 ευρώ που επέβα- λε η Αρχή προστασίας Προσω- πικών Δεδομένων στο ΥΠ.ΕΣ. για την υπόθεση των emails, τις διενέξεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προκειμένου να διασφαλίσουν την ηγεμονία στον χώρο της αντιπολιτεύσεως και τη προ- σπάθεια της ΝΔ,κυρίως στη Βό- ρεια Ελλάδα,να μην απωλέσει περαιτέρω δυνάμεις ένεκα της δυσαρέσκειας των πολιτών. Μία δυσαρέσκεια που η έκφρασή της αναζητείται,χωρίς ως φαίνε- ται να ανατρέπει τα δεδομένα και με τη προσπάθεια όλων των κομμάτων να εστιάζεται στο να μην κατευθυνθεί εκ νέου προς την αποχή. "[....] -Χρειαζόμαστε περισσό- τερα πολιτικά συνθήματα για το εσωτερικό,περισσότερα λαι- κά συνθήματα. Δεν πρέπει να μπλεχτούμε πολύ στο διεθνές πεδίο,ενώ πολεμάμε μαζί σ'αυτό τον πόλεμο και είμαστε ακόμα σύμμαχοι[....]" ( Έρνεστ Χέμιν- γουαιη " Νησιά της Καραιβικής" Εκδόσεις "Σ.Ι.Ζαχαρόπουλος 1983,σελ.373).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου