Τετάρτη 8 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 9-5-2024

Oι κινητοποιήσεις των φοιτητών στα Πανεπι- στήμια των Η.Π.Α.,με αίτημα την λήξη του πολέμου στη Γάζα και εναντίον της γενοκτονίας που υφίστα- νται οι Παλαιστίνιοι,συνεχίζο- νται και εντείνονται παρά τις προσπάθειες καταστολής των από την κυβέρνηση. Είναι γεγο- νός ότι αυτές οι κινητοποιήσεις και καταλήψεις,με σκηνές,των προαύλιων χώρων των Α.Ε.Ι. θυμίζουν τις αντίστοιχες του 1960 και 1970 που είχαν θέμα την λήξη του πολέμου στο Βι- ετνάμ. Οι συλλήψεις,όχι μόνον φοιτητών αλλά και πανεπιστη- μιακών δασκάλων,δεν πτοούν τη συμμαχία των φοιτητικών οργανώσεων που ακόμη και όταν οι δυνάμεις καταστολής διαλύουν τους καταυλισμούς τους,αυτοί τους επαναφέρουν με μεγαλύτερη μαζική συμμε- τοχή.Ένα από τα αιτήματα των φοιτητών προς τις διοικήσεις των Α.Ε.Ι. είναι να διακοπούν οι σχέσεις αυτών με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ. Στις κινητοποιήσεις πρωτοστα- τούν τα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης,όπως το Κολούμπια στο Μανχάταν από όπου και ξεκίνη- σαν οι πρώτες διαμαρτυρίες και ακολούθησαν το Μ.Ι.Τ. και το Χάρβαρντ,της Καλιφόρνιας του Λός Άντζελες(UCLA). Αντίστοι- χες κινητοποιήσεις στην Ευρώπη σημειώθηκαν στο Παρίσι,στην Οξφόρδη,στο Άμστερνταμ και στη Γερμανία. Η περίπτωση γενικεύσεως των φοιτητικών κινητοποιήσεων τόσο στην ευ- ρύτερη Βόρεια Αμερική,όπως στον Καναδά,αλλά και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη,εί- ναι ένα ενδεχόμενο που δεν αποκλείεται,ωστόσο αρνητικός παράγοντας στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί η έλευση του θέρους και η διακοπή των μαθημάτων σε αυτή τη περίοδο. Αυτή η αντίδραση του φοιτητι- κού κινήματος,πρωτίστως στις Η.Π.Α.,αποτελεί ένα ακόμη παγκόσμιο μέσον πιέσεως προς τη κυβέρνηση του Ισραήλ,να σταματήσει τη σφαγή των Πα- λαιστινίων στη Γάζα. Μία πίεση που εκδηλώνεται όχι μόνον από το εξωτερικό,αλλά που εδώ και καιρό ασκείται και στο εσωτε- ρικό του Ισραήλ,εναντίον της κυβέρνησης του Νετανιάχου. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Τέλ-Αβίβ την 4-5-2024 με αίτημα τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς,αλλά και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Όλα τα προηγούμενα συμβαί- νουν ενώ το Ισραήλ ετοιμάζει τη χερσαία στρατιωτική επίθε- ση στη περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας,όπου έχει συγκεντρωθεί ο πληθυσμός των Παλαιστινιών που ζούν στη πε- ριοχή,την ίδια στιγμή που ο επικεφαλής της ευρωπαικής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ση- μείωνει ότι το Ισραήλ δεν πρέ- πει να επιχειρήσει στρατιωτική χερσαία επίθεση στη Ράφα και ότι η Ε.Ε. και η διεθνής κοινό- τητα πρέπει να ενεργήσουν προ- κειμένου να αποτραπεί αυτό το σενάριο,ενώ σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε:"Οι εντολές εκκέ- νωσης του Ισραήλ προς αμάχους στη Ράφα προμηνύουν τα χειρό- τερα: περισσότερο πόλεμο και λιμό. Αυτό είναι απαράδεκτο". Το δε ΥΠ.ΕΞ της Γαλλίας υπο- γραμμίζει:" ότι ο αναγκαστκός εκτοπισμός ενός αμάχου πλη- θυσμού συνιστά ένα έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δι- καίου"(www.naftemporiki.gr 6-5-2024). Σύμφωνα δε με δημο- σίευμα του Associated Press,ισ- ραηλινά τάνκς έφτασαν στα 200 μέτρα από τα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο και 12 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ισρα- ηλινών βομβαρδισμών στη Ράφα τη νύχτα(www.in.gr 7-5-2024). Ενώ αυτό είναι το διεθνές κλίμα και απαιτεί το τέλος του πολέ- μου στη Γάζα,ο υπουργός Άμυ- νας του Ισραήλ Γιόαβ Γκαλάντ δηλώνει ότι:" Εντοπίσαμε ανη- συχητικά σημάδια ότι η Χαμάς στη πραγματικότητα δεν σκο- πεύει να συμφωνήσει μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινή- σουμε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα και σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας άμεσα",ενώ ταυτο- χρόνως το Τέλ-Αβίβ ζήτησε την εκκένωση μίας περιοχής στη Ρά- φα,όπου ζούν περίπου 100.000 εκτοπισμένοι άνθρωποι(www. ertnews.gr 6-5-2024). Όλα λοιπόν δείχνουν ότι το Ισρα- ήλ έχει αποφασίσει και θα εκτε- λέσει την επίθεση στη Ράφα,ό- που θα υπάρξει νέα εκατόμβη αμάχων νεκρών θυμάτων της γε- νοκτονίας των Παλαιστινίων,δο- κιμάζοντας τις ανθρώπινες αντοχές της διεθνούς κοινότητος απέναντι στην ανθρωποκτόνα αδιάκριτη συμπεριφορά του. Κατά τα λοιπά ο εορτασμός του Πάσχα στην Ελλάδα, υπήρξε κατά τα ειωθότα πανηγυρικός και πλήθη πολιτών κατέκλυσαν τους Ιερούς Ναούς και τις Ιερές Μονές και βίωσαν κατανυκτικώς το όλον Μυστήριον της Μεγάλης Εβδομάδος. Χριστός Ανέστη! "ΣΤΗΝ ΑΣΙΝΗ ΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ [....] Χαίρετε οι ταπεινές παρουσίες απ' τα έγκατα του πράγματος άσπρη ελευθερία των φοβουμέ- νων αληθώς όπως ο αγρότης ιερέας φωρό- ντας μονάχα το αντερί φαίνεται πέρα στο δρόμο επι- στρέφοντας με το βυθισμένο ήλιο απάνω στο πουλάρι του όνου φι- λέορτος[....] και το καλυμμαύχι ποτίζει απ'τον ιδρώτα το μέτωπό του[....]" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήματα Α' 1961-1978" Έκδοση Γ' "Ίκαρος" 2002,σελ.88).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου