Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 30-5-2024

Η νέα επίθεση σφαγής του Ισραήλ εναντίον των εκτοπισμένων στη Ράφα Παλαιστινίων,το βράδυ της Κυριακής,αμάχων και παιδιών,προκάλεσε εκ νέου τη παγκόσμια κατακραυγή και αντίδραση για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία των Παλαιστινιών. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χά- γης έχει ζητήσει από το Ισραήλ την άμεση κατάπαυση του πυ- ρός και τούτο δεν εμπόδισε και πάλι την εγκληματική σφαγή των Παλαιστινίων στη Ράφα,κατά την οποία τουλάχιστον 45 άμα- χοι Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους,εκ των οποίων 23 γυναί- κες,παιδιά και ηλικιωμένοι από την αεροπορική επιδρομή του Ισ- ραήλ. Ενδεικτική της αντίδρασης που προκάλεσε στη Δύση,αλλά και της σχεδόν διεθνούς απο- μονώσεως στην οποία περιέρχε- ται το Ισραήλ είναι η ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαικού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο Χ:" Καλώ την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως το Διεθνές Δικαστήριο(ICJ) και να σταματή- σει αμέσως τη στρατιωτική της επίθεση στη Ράφα. Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα η κατάπαυση του πυρός. Προτρέπω το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπι- στικό δίκαιο να γίνονται σεβα- στά(www.protothema.gr 27-5- 2024).Ταυτοχρόνως πληθαίνουν στη Δύση οι χώρες που αναγνω- ρίζουν το Παλαιστινιακό κρά- τος,αποδεικνύοντας με αυτόν το τρόπο ότι πλέον βαίνει εις βάρος του Ισραήλ η συνεχιζόμενη γενο- κτονία των Παλαιστινίων. Ήδη την αναγνώριση του Παλαιατινι- ακού κράτους ανακοίνωσαν την 22-5-2024 η Νορβηγία,η Ισπανία και η Ιρλανδία και τίθεται σε ισχύ από την 28-5-2024. Στο έτερο πολεμικό μέτωπο ο πρόεδρος της Ουκρανίας συ- νεχώς αναζητά βοήθεια από τη Δύση,στρατιωτική και οικονο- μική,προκειμένου να μην χά- σει τον πόλεμο η Ουκρανία. Η Δύση αφειδώς φυσικά έως τώρα συνεχίζει με αυτές τις παροχές να στηρίζει την Ουκρανία,τόσο από τις Η.Π.Α.,όσο και από την Ε.Ε.,ωστόσο αυτές οι παροχές φαίνεται ότι δεν επαρκούν για τον πρόεδρο της Ουκρανίας,ό- πως άλλωστε αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα στο πεδίο των μαχών. Ήδη η Ισπανία υποσχέ- θηκε,για το 2024,στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο ύψους ενός δισ. ευρώ,η οποία περιλαμβά- νεται στη συμφωνία ασφαλείας που υπέγραψαν η Ισπανία και η Ουκρανία την 27-5-2024. Η πορεία στα δύο πολεμικά μέ- τωπα δεν προκαλεί αισιόδοξες προβλέψεις όσον αφορά την επί- τευξη της ειρήνης. Ωστόσο το Ισραήλ ήδη υφίσταται διεθνώς πολιτική ήττα,στη δε Ουκρα- νία, παρ'όλη τη στήριξη της Δύ- σης,δεν παράγονται τα αντίστοι- χα αποτελέσματα που ανέμενε η ίδια ως προς τη πορεία του πολέ- μου. Το μέγα ζητούμενο όμως που είναι η ειρήνη,φαίνεται να αποτελεί,τουλάχιστον βραχυμε- σοπρόθεσμα,μία ψευδαίσθηση. Ως προς τη τραγωδία των Τεμπών "σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τη τηλεόραση TRT,βρέθηκε γενετικό υλικό σε ύφασμα ή θραύσμα οστού από το <κοσκίνισμα>που έγινε στα χώματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν ανήκει σε DNA ταυτοποιημένου θύματος,αν και υπάρχει η πιθανότητα να επιμο- λύνθηκε λόγω του μεγάλου χρο- νικού διαστήματος. Να θυμίσου- με μάλιστα ότι τις προηγούμενεα ημέρες βράθηκε οστό θύματος στα μπάζα"(www.tinealarissa. gr 27-5-2024). Αυτά συμβαίνουν ενώ έχει παρέλθει διάστημα από το συμβάν άνω του έτους. Το προεκλογικό κλίμα στην Ελ- λάδα,εν όψει των επερχομένων ευρωεκλογών,διανθίζεται από αντιπαραθέσεις που αφορούν κυρίως τον πληθωρισμό στα τρό- φιμα,που η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει,το πρόστιμο των 400.000 ευρώ που επέβα- λε η Αρχή προστασίας Προσω- πικών Δεδομένων στο ΥΠ.ΕΣ. για την υπόθεση των emails, τις διενέξεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προκειμένου να διασφαλίσουν την ηγεμονία στον χώρο της αντιπολιτεύσεως και τη προ- σπάθεια της ΝΔ,κυρίως στη Βό- ρεια Ελλάδα,να μην απωλέσει περαιτέρω δυνάμεις ένεκα της δυσαρέσκειας των πολιτών. Μία δυσαρέσκεια που η έκφρασή της αναζητείται,χωρίς ως φαίνε- ται να ανατρέπει τα δεδομένα και με τη προσπάθεια όλων των κομμάτων να εστιάζεται στο να μην κατευθυνθεί εκ νέου προς την αποχή. "[....] -Χρειαζόμαστε περισσό- τερα πολιτικά συνθήματα για το εσωτερικό,περισσότερα λαι- κά συνθήματα. Δεν πρέπει να μπλεχτούμε πολύ στο διεθνές πεδίο,ενώ πολεμάμε μαζί σ'αυτό τον πόλεμο και είμαστε ακόμα σύμμαχοι[....]" ( Έρνεστ Χέμιν- γουαιη " Νησιά της Καραιβικής" Εκδόσεις "Σ.Ι.Ζαχαρόπουλος 1983,σελ.373).

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 23-5-2024

Η απόπειρα δολοφονί- ας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Robert Fico,ο οποίος διαφω- νεί με την αποστολή στρατιωτι- κής και οικονομικής βοήθειας από την Ε.Ε. στην Ουκρανία,ό- πως και με τις κυρώσεις εναντί- ον της Ρωσίας,αποδεικνύει πως όσο συνεχίζεται ο πόλεμος,οι επιπτώσεις του πλέον μπορεί είναι απρόβλεπτες ανά πάσα στιγμή. Την Δευτέρα 20/5 το νοσοκομείο FD Roosevelt στη πόλη Banska Bystrica ανακοί- νωσε ότι η κατάσταση του είναι "σταθερή,βελτιώνεται κλινι- κά,επικοινωνεί και οι φλεγμο- νώδεις δείκτες του μειώνονται σταδιακά(www.bankingnews. gr 20-5-2024). Ωστόσο πριν προ- λάβει η παγκόσμια κοινότητα να συνέλθει από την προαναφερ- θείσα δολοφονική επίθεση,ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραισί χάνει τη ζωή του σε δυστύ- χημα με το ελικόπτερό του στο οποίο επέβαινε,υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες,μαζί με τον ΥΠ.ΕΞ του Ιράν,κοντά στα σύ- νορα με το Αζερμπαιτζάν. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευ- νώνται από τις ιρανικές αρχές. Αυτό καθ'εαυτό το γεγονός προ- κάλεσε και προκαλεί ερωτήμα- τα,εγρήγορση και ανησυχία στις εμπλεκόμενες χώρες τόσο στο πόλεμο της Ουκρανίας,όσο και στο πόλεμο της Μέσης Ανατο- λής. Διεθνώς επισημαίνεται ότι το δυστύχημα συνέβη με μικρή χρονική απόσταση από την ευ- θεία εναέρια στρατιωτική επίθε- ση του Ιράν εναντίον του Ισρα- ήλ. Σε ένα Ισραήλ όπου συνεχώς πληθαίνουν οι διαδηλώσεις των Ισραηλινών πολιτών,με αίτημα τη παραίτηση Νετανιάχου και την επιστροφή των ομήρων. Οι διαφωνίες που υπάρχουν και εντός της κυβερνήσεως του Ισ- ραήλ εκφράστηκαν και μέσω του υπουργού Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ που σε τηλεοπτικό ισ- ραηλινό σταθμό μεταξύ άλλων δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στο μεταπολεμικό σενάριο ισραη- λινής στρατιωτικής κυριαρχίας στη Γάζα και κάλεσε τον Νετα- νιάχου να το αποκηρύξει επίση- μα(www.typos-i gr. 17-5-2024). Στην ίδια κατεύθυνση ο υπουρ- γός Πολέμου του Ισραήλ Μπένι Γκαντς,που σε συνέντευξη τύ- που δήλωσε ότι θέλει το υπουρ- γικό συμβούλιο να καταρτίσει ένα σχέδιο έξι σημείων έως τις 8 Ιουνίου. Εάν δεν εκπληρωθούν οι προσδοκίες του,θα αποσύρει το κεντρώο κόμμα του από τη κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Τις δηλώσεις αυτές σχολίασε με ανακοίνωσή του το πρωθυ- πουργικό γραφείο:"Οι όροι που έθεσε ο Μπένι Γκαντς είναι ξε- κάθαρες λέξεις των οποίων το νόημα είναι ξεκάθαρο: το τέλος του πολέμου και η ήττα του Ισ- ραήλ,η εγκατάλειψη των περισ- σοτέρων από τους ομήρους,η Χαμάς άθικτη και η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους(www. moneyreview.gr 19-5-2024). Ενώ η Ελλάδα τιμά την μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου το 1919,την 19η Μαί- ου,ο Ερντογάν-λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό- σε εκδήλωση την ίδια ημέρα που η Τούρκοι γιορ- τάζουν την "Ημέρα Μνήμης του Ατατούρκ,νεολαίας και αθλητι- σμού" μεταξύ άλλων δήλωσε:" Ο πυρσός της ανεξαρτησίας,που άναψε στη Σαμψούντα,εξαπλώ- θηκε σε όλη την Ανατολία, με την Αμάσεια,το Ερζερούμ,τη Σεβάστεια και στη συνέχεια την Άγκυρα[....] Αυτή η ημερομη- νία υπήρξε η σπίθα του πνεύ- ματος της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος που ξεσηκώθηκε από κάθε γωνιά της χώρας μας ενά- ντια στην εχθρική κατοχή του έθνους μας"(iefimerida.gr 19-5- 2024). Τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας. Τίποτα δεν έχει αλλάξει,ούτε και θα αλλάξει. Η Τουρκία συνεχίζει συνειδητά να αλλοιώνει και να παραχαράσ- σει την Ιστορία,την Αλήθεια,να απειλεί την Ελλάδα και να διεκ- δικεί τα εδάφη της. Κατά τα λοι- πά ο διάλογος συνεχίζεται,χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία αμ- φισβήτηση των προθέσεων της Τουρκίας. Η επιστολή του πρωθυπουργού προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιαν για την ακρίβεια στην Ελλάδα,αποτελεί παραδοχή της αποτυχίας της κυβέρνησης να τιθασεύσει τον πληθωρισμό στα τρόφιμα,την κυριαρχία των πολυεθνικών στην Ε.Ε. και την αδυναμία ύπαρξης μίας ανε- ξάρτητης εθνικής οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα. Στις δημοσκοπήσεις επανέρχεται η κυριαρχία του "Κανένα" έναντι όλων ως βούληση των πολιτών. Πλέον το μέγα ζητούμενο και αυτών των εκλογών,σε συνέ- χεια των εθνικών και των αυτο- διοικητικών,είναι δυστυχώς και πάλι το ύψος και το μέγεθος της αποχής. Η πολυδιασπορά των ψήφων,όπως και το αποτέλεσμα είναι περίπου δεδομένα. "ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ [....]Άν αύριο ξυπνήσουν οι άν- θρωποι, άν αύριο ξυπνήσουν και ρωτή- σουν, θ'ακούσουν την ίδια τούτη νύχτα στη φωνή και τη βαθιάν απουσία πόσκαψαν με τα χέρια τους και κοιμήθηκαν από νωρίς. Τάσος Γιανναράς" (Μιχ.Περάνθη " Μεγάλη Ελλη- νική Ποιητική Ανθολογία" Τό- μος Β' 1900-1954. Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημητράκου Α.Ε. 1964,σελ.703,704).

Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 16-5-2024

H πραγματικότητα που αφορά την πολιτικη της Ελλάδας στα Βαλ- κάνια,εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες με γεγονότα που προκαλούν τη κοινή αντίλη- ψη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι Βαλ- κάνιοι γείτονες το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισμούς. Η ανοικτή-"κλειστή" εκδήλωση του Ράμα στην Αθήνα,με προκλητική πρόφαση τις εκλογές στην Αλβανία που θα γίνουν σε ένα έτος,αποτελεί καινοφανές πολιτικό γεγονός άνευ προηγουμένου στην Ελλάδα. Με την ομιλία του ο Ράμα προκάλε- σε από την Ελλάδα θέτοντας θέμα Τσάμηδων,αναμοχλεύοντας το συναίσθημα των Αλβανών που πα- ρευρίσκοντο στην εκδήλωση,θυμί- ζοντάς τους την αντιμετώπιση που είχαν στην Ελλάδα,κατά το πρώτο κύμα οικονομικών μεταναστών και παρεμβαίνοντας στη πολιτική ζωή της Ελλάδας,ασκώντας κριτι- κή στην εγχώρια αντιπολίτευση. Κατά τα λοιπά τα προβλήματα της Ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο πολλαπλασιάζονται. Επί της ουσίας η παρουσία του Ράμα στο Γαλάτσι αποτελεί πολιτική ήττα της κυβέρνησης και αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της πολιτι- κής και αυτής της κυβέρνησης στις σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβα- νία. Η προσφάτως εκλεγείσα νέα πρό- εδρος των Σκοπίων κατά την ορ- κωμοσία της,όπως και η νέα κυ- βέρνηση αυτών,του VMRO με τις πολιτικές του θέσεις,αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά πως η Συμφω- νία των Πρεσπών επί της ουσίας δεν έλυσε κανένα θέμα υπέρ της Ελλάδας και πως αυτή προέκυψε μετά από πιέσεις της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.Η κυβέρνηση της Ν.Δ που δεν έφερε τη Συμφωνία στη Βου- λή για εσωκομματικούς της λό- γους,σήμερα την επικαλείται και την υπερασπίζεται,ενώ κατά το διάστημα που ήταν αντιπολίτευση την επέκρινε και συμμετείχε στις διαδηλώσεις τότε εναντίον αυτής. Υποτίθεται επίσης ότι μετά την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ,η εν λόγω χώρα αποτελεί και αυτή "σύμμαχο" της Ελλάδας. Όπως και η Συμφωνία των Πρεσπών,με τον ίδιο τρόπο και οι πρόσφατες εξελί- ξεις στα Σκόπια αποτελούν και πάλι ήττα της πολιτικής που ακολούθη- σε και ακολουθεί η Ελλάδα με τη συγκεκριμάνη Βαλκανική χώρα,κα- θώς ήδη τα Σκόπια έχουν κερδίσει από τη Συμφωνία,όπως και ο Ράμα από τη πολιτική του παρουσία στο Γαλάτσι. Επίσης από την επίσκεψη του πρω- θυπουργού στην Άγκυρα και από τη συνάντησή του με τον Ερντο- γάν,δεν προέκυψε καμία εξέλιξη που να πιστοποιεί ότι η Τουρκία έπαψε να θέτει σε αμφισβήτηση και να διεκδικεί τα κυριαρχικά δικαιώ- ματα της Ελλάδας στον εθνικό της χώρο,όπως άλλωστο το δήλωσε ο Ερντογάν και στη συνέντευξή του στη "Καθημερινή". Η χρονική στιγ- μή της συνάντησης περίπου συνέ- πεσε με την ανακήρυξη της Μονής της Χώρας,μνημείο προστατευμέ- νο από την UNESCO,σε τζαμί από τη Τουρκία,όταν στη Θεσσαλονική το Γενί Τζαμί ξαναλειτούργησε μετά από 102 έτη και προσευχήθηκαν σε αυτό άνω των 100 μουσουλμάνοι για Μπαιράμι την 10-4-2024. Την ίδια στιγμή η Τουρκία αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδας να δη- μιουργήσει θαλάσσια πάρκα στα χωρικά της ύδατα. Οι περίφημοι δί- αυλοι επικοινωνίας,που με εμμονή στηρίζει η Ελληνική πλευρά,πέραν της μειώσεως των παραβιάσεων του Ελληνικού εναέριου χώρου και της χορηγήσεως visa στους Τούρ- κους πολίτες για τα νησιά του Ανα- τολικού Αιγαίου,δεν απέτρεψαν έως τώρα τις συχνές παραβιάσεις των θαλασσίων συνόρων της Ελ- λάδας είτε από τη τουρκική ακτο- φυλακή,είτε από τουρκικά ψαράδι- κα,που δημιουργούν προβλήματα στους Έλληνες ψαράδες. Κερδισμέ- νος και πάλι από αυτή τη συνάντη- ση είναι ο Ερντογάν. Η Ελλάδα στις σχέσεις της με Αλβα- νία,Σκόπια και Τουρκία επικαλείται την ευρωπαική προοπτική των χω- ρών αυτών στην Ε.Ε. και τούτο είναι υποτίθεται το διαπραγματευτικό της όπλο,όταν ο Σόλτς θεωρεί τη διένεξη γιά το φυλακισμένο Έλληνα Βορειοηπειρώτη εκλεγμένο δήμαρ- χο της Χειμμάρας και τα προβλήμα- τα της εκεί Ελληνικής μειονότητας διμερή θέματα κάτι που ίσως επα- ναληφθεί και στη διένεξη με τα Σκόπια,όταν και ο Ερντογάν θεωρεί τα θέματα με την Ελλάδα διμερή και όχι διεθνή. Την ίδια στιγμή στο διαγωνισμό της Eurovision οι χορευτές της Ελ- ληνικής συμμετοχής,σε συνέντευ- ξή τους σε τηλεοπτικό σταθμό του Αζερμπαιτζάν,μιλώντας στη τουρκική γλώσσα,δήλωναν ότι εί- ναι Τούρκοι Έλληνες της Δυτικής Θράκης,συμφωνώντας επί της ου- σίας με τη θέση της Τουρκίας περί τουρκικής και όχι μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Εκ των υστέρων ζήτησαν συγγνώμη. Κάπως έτσι πορεύονται τα Βαλκά- νια... "ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ Γ.Σ. [....]Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει δεν ξέρουμε τίποτε δεν ξέρουμε πως είμαστε ξέμπαρκοι όλοι εμείς δεν ξέρουμε την πίκρα του λιμανιού σαν ταξιδεύουν όλα τα καράβια' περιγελάμε εκείνους που τη νιώ- θουν[....] Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει ολο- ένα ταξιδεύει κι άν <ορώμεν ανθούν πέλαγος Αι- γαίον νεκροίς>[....]" (Γιώργος Σεφέρης "Ποιήματα" Θ' Έκδοση "Ίκσρος"1974,σελ.100).

Τετάρτη 8 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 9-5-2024

Oι κινητοποιήσεις των φοιτητών στα Πανεπι- στήμια των Η.Π.Α.,με αίτημα την λήξη του πολέμου στη Γάζα και εναντίον της γενοκτονίας που υφίστα- νται οι Παλαιστίνιοι,συνεχίζο- νται και εντείνονται παρά τις προσπάθειες καταστολής των από την κυβέρνηση. Είναι γεγο- νός ότι αυτές οι κινητοποιήσεις και καταλήψεις,με σκηνές,των προαύλιων χώρων των Α.Ε.Ι. θυμίζουν τις αντίστοιχες του 1960 και 1970 που είχαν θέμα την λήξη του πολέμου στο Βι- ετνάμ. Οι συλλήψεις,όχι μόνον φοιτητών αλλά και πανεπιστη- μιακών δασκάλων,δεν πτοούν τη συμμαχία των φοιτητικών οργανώσεων που ακόμη και όταν οι δυνάμεις καταστολής διαλύουν τους καταυλισμούς τους,αυτοί τους επαναφέρουν με μεγαλύτερη μαζική συμμε- τοχή.Ένα από τα αιτήματα των φοιτητών προς τις διοικήσεις των Α.Ε.Ι. είναι να διακοπούν οι σχέσεις αυτών με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ. Στις κινητοποιήσεις πρωτοστα- τούν τα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης,όπως το Κολούμπια στο Μανχάταν από όπου και ξεκίνη- σαν οι πρώτες διαμαρτυρίες και ακολούθησαν το Μ.Ι.Τ. και το Χάρβαρντ,της Καλιφόρνιας του Λός Άντζελες(UCLA). Αντίστοι- χες κινητοποιήσεις στην Ευρώπη σημειώθηκαν στο Παρίσι,στην Οξφόρδη,στο Άμστερνταμ και στη Γερμανία. Η περίπτωση γενικεύσεως των φοιτητικών κινητοποιήσεων τόσο στην ευ- ρύτερη Βόρεια Αμερική,όπως στον Καναδά,αλλά και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη,εί- ναι ένα ενδεχόμενο που δεν αποκλείεται,ωστόσο αρνητικός παράγοντας στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί η έλευση του θέρους και η διακοπή των μαθημάτων σε αυτή τη περίοδο. Αυτή η αντίδραση του φοιτητι- κού κινήματος,πρωτίστως στις Η.Π.Α.,αποτελεί ένα ακόμη παγκόσμιο μέσον πιέσεως προς τη κυβέρνηση του Ισραήλ,να σταματήσει τη σφαγή των Πα- λαιστινίων στη Γάζα. Μία πίεση που εκδηλώνεται όχι μόνον από το εξωτερικό,αλλά που εδώ και καιρό ασκείται και στο εσωτε- ρικό του Ισραήλ,εναντίον της κυβέρνησης του Νετανιάχου. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Τέλ-Αβίβ την 4-5-2024 με αίτημα τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς,αλλά και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Όλα τα προηγούμενα συμβαί- νουν ενώ το Ισραήλ ετοιμάζει τη χερσαία στρατιωτική επίθε- ση στη περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας,όπου έχει συγκεντρωθεί ο πληθυσμός των Παλαιστινιών που ζούν στη πε- ριοχή,την ίδια στιγμή που ο επικεφαλής της ευρωπαικής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ση- μείωνει ότι το Ισραήλ δεν πρέ- πει να επιχειρήσει στρατιωτική χερσαία επίθεση στη Ράφα και ότι η Ε.Ε. και η διεθνής κοινό- τητα πρέπει να ενεργήσουν προ- κειμένου να αποτραπεί αυτό το σενάριο,ενώ σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε:"Οι εντολές εκκέ- νωσης του Ισραήλ προς αμάχους στη Ράφα προμηνύουν τα χειρό- τερα: περισσότερο πόλεμο και λιμό. Αυτό είναι απαράδεκτο". Το δε ΥΠ.ΕΞ της Γαλλίας υπο- γραμμίζει:" ότι ο αναγκαστκός εκτοπισμός ενός αμάχου πλη- θυσμού συνιστά ένα έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δι- καίου"(www.naftemporiki.gr 6-5-2024). Σύμφωνα δε με δημο- σίευμα του Associated Press,ισ- ραηλινά τάνκς έφτασαν στα 200 μέτρα από τα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο και 12 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ισρα- ηλινών βομβαρδισμών στη Ράφα τη νύχτα(www.in.gr 7-5-2024). Ενώ αυτό είναι το διεθνές κλίμα και απαιτεί το τέλος του πολέ- μου στη Γάζα,ο υπουργός Άμυ- νας του Ισραήλ Γιόαβ Γκαλάντ δηλώνει ότι:" Εντοπίσαμε ανη- συχητικά σημάδια ότι η Χαμάς στη πραγματικότητα δεν σκο- πεύει να συμφωνήσει μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινή- σουμε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα και σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας άμεσα",ενώ ταυτο- χρόνως το Τέλ-Αβίβ ζήτησε την εκκένωση μίας περιοχής στη Ρά- φα,όπου ζούν περίπου 100.000 εκτοπισμένοι άνθρωποι(www. ertnews.gr 6-5-2024). Όλα λοιπόν δείχνουν ότι το Ισρα- ήλ έχει αποφασίσει και θα εκτε- λέσει την επίθεση στη Ράφα,ό- που θα υπάρξει νέα εκατόμβη αμάχων νεκρών θυμάτων της γε- νοκτονίας των Παλαιστινίων,δο- κιμάζοντας τις ανθρώπινες αντοχές της διεθνούς κοινότητος απέναντι στην ανθρωποκτόνα αδιάκριτη συμπεριφορά του. Κατά τα λοιπά ο εορτασμός του Πάσχα στην Ελλάδα, υπήρξε κατά τα ειωθότα πανηγυρικός και πλήθη πολιτών κατέκλυσαν τους Ιερούς Ναούς και τις Ιερές Μονές και βίωσαν κατανυκτικώς το όλον Μυστήριον της Μεγάλης Εβδομάδος. Χριστός Ανέστη! "ΣΤΗΝ ΑΣΙΝΗ ΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ [....] Χαίρετε οι ταπεινές παρουσίες απ' τα έγκατα του πράγματος άσπρη ελευθερία των φοβουμέ- νων αληθώς όπως ο αγρότης ιερέας φωρό- ντας μονάχα το αντερί φαίνεται πέρα στο δρόμο επι- στρέφοντας με το βυθισμένο ήλιο απάνω στο πουλάρι του όνου φι- λέορτος[....] και το καλυμμαύχι ποτίζει απ'τον ιδρώτα το μέτωπό του[....]" (Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήματα Α' 1961-1978" Έκδοση Γ' "Ίκαρος" 2002,σελ.88).

Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2-5-2024

Εν μέσω της Μεγάλης Εβδομάδος,με έντονη την πολιτική πόλωση,με συμπεριφορές βουλευ- τών που δεν συνάδουν στην εύρρυθμη λειτουργία του Κοι- νοβουλίου,που καταδικάζονται από όλα τα κόμματα,με το τέ- λος της δίκης για το Μάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς,με τη διάρρη- ξη σε γραφείο του ΥΠ.ΕΣ.,με δημοσίευμα των "Financial Times" για την Ελληνική οικο- νομία που αναλύει,προβλέπο- ντας ότι ίσως η Ελλάδα γίνει σύντομα η φτωχότερη χώρα της Ε.Ε. και με το φοιτητικό κίνημα σε Η.Π.Α. και Γαλλία να κινη- τοποιείται εντόνως εναντίον της γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το Ισραήλ στη Γάζα και εν αναμονή της επίθεσής του στη Ράφα,πλησιάζει η Κυριακή του Πάσχα και της Αναστάσε- ως,στον εαρτασμό της οποίας στους Ιερούς Ναούς έχουν θέση οι πάντες. Είναι αυτή η εορτή εντός της οποίας όλα ερμηνεύονται,όλα διαλύονται,ανατρέπονται και ορθοτομούνται εντός μίας και- νής και άλλης λογικής,μακριά και έξω από τον στυγνό ορθο- λογισμό,που ακόμη και αυτός τυγχάνει ερμηνείας,κατανοή- σεως και συγχωρήσεως,καθώς αυτό καθ'εαυτό το γεγονός οδη- γεί υπερβατικά παρά πέρα τον Άνθρωπο και κατ'επέκταση και την Κτίση. Η Εβδομάδα των Πα- θών του Θεανθρώπου Χριστού βιώνεται με κατάνυξη και ενσυ- ναίσθηση σε κάθε πρόσωπο και το αλλοιώνει καλώς,επιφέρει στον Άνθρωπο μία προσωπική προσέγγιση,συμπάσχοντας με το μαρτύριο του Ιησού και συ- ντροφεύοντάς Αυτόν στη Σταύ- ρωση,στη Ταφή και στην Ανά- σταση. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ζώσα και τούτο διαπιστώνεται στον τρόπο που προσέρχονται οι πο- λίτες,όλων των ηλικιών,στους Ιερούς Ναούς,στη συμπεριφο- ρά,στο πρόσωπο και στην ενερ- γή συμμετοχή τους στις ακο- λουθίες. Καθίσταται αντιληπτή η βιωματική τους σχέση με τα τελούμενα και τα Μεγάλα συμ- βάντα των ημερών που με δια- φορετικό τρόπο στον κάθε Άν- θρωπο υποκειμενοποιείται και μεταλαμβάνεται. Από τη Κυριακή των Βαίων και την είσοδο στην Ιερουσαλήμ,την υποδοχή του Χριστού από τον όχλο-ο ίδιος όχλος που μετά ολί- γων ημερών θα απαιτήσει με το "άρον,άρον Σταύρωσον Αυτόν" τον θάνατό Του- διακρίνεται σι- ωπηλός στα Ωσαννά και στους πανηγυρισμούς και περίπου Μόνος. Στον Μυστικό Δείπνο τα ρητά που αναφέρει στους μαθη- τές Του,είναι γι'αυτούς άρρητα και παραμένει ακατανόητος εκ των προτέρων. Προσεύχεται στον Κήπο της Γεσθημανής και οι τρείς μαθητές Του κουρα- σμένοι κοιμούνται και παραμέ- νει Μόνος. Προδίδεται από τον Ιούδα τον μαθητή Του,ο Πέτρος τον αρνείται,στο μαρτύριο και στο Πάθος παραμένει και πάλι Μόνος και στην Σταύρωσή Του η Παναγία,ο Ιωάννης και λίγες γυναίκες βρίσκονται εκεί κοντά. Στον Τάφο Του χαράματα την ημέρα της Αναστάσεως Του προ- σέρχονται μόνον οι Μυροφορές. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει,αυ- τή η "τραγική και πνιγηρή" μο- ναξιά του Ιησού εν μέσω των ανθρώπων,ακόμη και εν μέσω των μαθητών Του κυριαρχεί την Εβδομάδα των Παθών Του. Μένει Μόνος ένεκα της Αγάπης Του για τον Άνθρωπο,ένεκα του εκουσίου Πάθους Του που πρέ- πει να υποστεί,διότι άνευ της Σταυρώσεως Του δεν υπάρχει Ανάσταση για τον Άνθρωπο και οι προφητείες να εκπληρωθούν. Η έκπτωση του Ανθρώπου εκ του Αρχετυπικού του κάλλους αποκαθίσταται και επαφύεται πλέον στην ελευθερία του αυτε- ξουσίου της θελήσεως του η δυ- νατότητα να παραμείνει ανέκ- πτωτος ή όχι. Φυσικά ο Ιησούς δεν είναι Μόνος,πάντα υπάρχει μαζί Του ο Πατέρας που δεν τον εγκαταλείπει ποτέ:" Όπως στην αρχή,όπου επρόκειτο να πλα- σθεί ο άνθρωπος,προηγήθηκε βουλή,έτσι και τώρα στο Λάζα- ρο,όπου επρόκειτο να αναπλα- σθεί ο άνθρωπος,προγήθηκε βουλή. Αλλά εκεί,που επρόκει- το να πλασθεί ο άνθρωπος,είπε ο Πατήρ προς τον Υιό<ας κατα- σκευάσουμε άνθρωπο> και ο Υιός άκουσε,και έτσι ο άνθρωπος παρήχθηκε στην ύπαρξη,εδώ δε τώρα είπε ο Υιός και ο Πατήρ άκουσε,και έτσι εζωοποιήθηκε ο Λάζαρος"( Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Εις την Κυριακή των Βαίων,ΕΠΕ 9,407). Η αγαπητική παρουσία του Πα- τρός μαζί με τον Υιό είναι πα- ντού,εντός της ελεύσεως του Υιού με την Γέννησή Του και εντός των Παθών,της Σταυρώ- σεως και της Αναστάσεως Του. "[....] Υπάρχουν τα αισθητά,που αρχίζουν και τελειώνουν. Υπάρ- χει ο άνθρωπος που αρχίζει και δεν τελειώνει. Αλλά έχει μέσα του την άναρχη και ατελεύτητη πνοή του Θεού. Μπορεί να αγιά- ση τη ζωή και να χαρή τον θάνα- το. Μπορεί,με την εκούσια προ- σφορά του στη θέλησι του Ενός Κυρίου και Θεού,να αλλοιωθεί ολόκληρος.Να γίνουν γι'αυτόν τα εμπόδια σκαλοπάτια ανόδου. Και οι πειρασμοί της ζωής,α- φορμές ενισχύσεως και προς Θεόν δοξολογία[....]" ( Αρχιμ. Βασιλείου. Προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων. Έκδοση " Ι.Μ.Ι- βήρων" 2024,σελ.105.)