Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 16-5-2024

H πραγματικότητα που αφορά την πολιτικη της Ελλάδας στα Βαλ- κάνια,εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες με γεγονότα που προκαλούν τη κοινή αντίλη- ψη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι Βαλ- κάνιοι γείτονες το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισμούς. Η ανοικτή-"κλειστή" εκδήλωση του Ράμα στην Αθήνα,με προκλητική πρόφαση τις εκλογές στην Αλβανία που θα γίνουν σε ένα έτος,αποτελεί καινοφανές πολιτικό γεγονός άνευ προηγουμένου στην Ελλάδα. Με την ομιλία του ο Ράμα προκάλε- σε από την Ελλάδα θέτοντας θέμα Τσάμηδων,αναμοχλεύοντας το συναίσθημα των Αλβανών που πα- ρευρίσκοντο στην εκδήλωση,θυμί- ζοντάς τους την αντιμετώπιση που είχαν στην Ελλάδα,κατά το πρώτο κύμα οικονομικών μεταναστών και παρεμβαίνοντας στη πολιτική ζωή της Ελλάδας,ασκώντας κριτι- κή στην εγχώρια αντιπολίτευση. Κατά τα λοιπά τα προβλήματα της Ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο πολλαπλασιάζονται. Επί της ουσίας η παρουσία του Ράμα στο Γαλάτσι αποτελεί πολιτική ήττα της κυβέρνησης και αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της πολιτι- κής και αυτής της κυβέρνησης στις σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβα- νία. Η προσφάτως εκλεγείσα νέα πρό- εδρος των Σκοπίων κατά την ορ- κωμοσία της,όπως και η νέα κυ- βέρνηση αυτών,του VMRO με τις πολιτικές του θέσεις,αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά πως η Συμφω- νία των Πρεσπών επί της ουσίας δεν έλυσε κανένα θέμα υπέρ της Ελλάδας και πως αυτή προέκυψε μετά από πιέσεις της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.Η κυβέρνηση της Ν.Δ που δεν έφερε τη Συμφωνία στη Βου- λή για εσωκομματικούς της λό- γους,σήμερα την επικαλείται και την υπερασπίζεται,ενώ κατά το διάστημα που ήταν αντιπολίτευση την επέκρινε και συμμετείχε στις διαδηλώσεις τότε εναντίον αυτής. Υποτίθεται επίσης ότι μετά την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ,η εν λόγω χώρα αποτελεί και αυτή "σύμμαχο" της Ελλάδας. Όπως και η Συμφωνία των Πρεσπών,με τον ίδιο τρόπο και οι πρόσφατες εξελί- ξεις στα Σκόπια αποτελούν και πάλι ήττα της πολιτικής που ακολούθη- σε και ακολουθεί η Ελλάδα με τη συγκεκριμάνη Βαλκανική χώρα,κα- θώς ήδη τα Σκόπια έχουν κερδίσει από τη Συμφωνία,όπως και ο Ράμα από τη πολιτική του παρουσία στο Γαλάτσι. Επίσης από την επίσκεψη του πρω- θυπουργού στην Άγκυρα και από τη συνάντησή του με τον Ερντο- γάν,δεν προέκυψε καμία εξέλιξη που να πιστοποιεί ότι η Τουρκία έπαψε να θέτει σε αμφισβήτηση και να διεκδικεί τα κυριαρχικά δικαιώ- ματα της Ελλάδας στον εθνικό της χώρο,όπως άλλωστο το δήλωσε ο Ερντογάν και στη συνέντευξή του στη "Καθημερινή". Η χρονική στιγ- μή της συνάντησης περίπου συνέ- πεσε με την ανακήρυξη της Μονής της Χώρας,μνημείο προστατευμέ- νο από την UNESCO,σε τζαμί από τη Τουρκία,όταν στη Θεσσαλονική το Γενί Τζαμί ξαναλειτούργησε μετά από 102 έτη και προσευχήθηκαν σε αυτό άνω των 100 μουσουλμάνοι για Μπαιράμι την 10-4-2024. Την ίδια στιγμή η Τουρκία αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδας να δη- μιουργήσει θαλάσσια πάρκα στα χωρικά της ύδατα. Οι περίφημοι δί- αυλοι επικοινωνίας,που με εμμονή στηρίζει η Ελληνική πλευρά,πέραν της μειώσεως των παραβιάσεων του Ελληνικού εναέριου χώρου και της χορηγήσεως visa στους Τούρ- κους πολίτες για τα νησιά του Ανα- τολικού Αιγαίου,δεν απέτρεψαν έως τώρα τις συχνές παραβιάσεις των θαλασσίων συνόρων της Ελ- λάδας είτε από τη τουρκική ακτο- φυλακή,είτε από τουρκικά ψαράδι- κα,που δημιουργούν προβλήματα στους Έλληνες ψαράδες. Κερδισμέ- νος και πάλι από αυτή τη συνάντη- ση είναι ο Ερντογάν. Η Ελλάδα στις σχέσεις της με Αλβα- νία,Σκόπια και Τουρκία επικαλείται την ευρωπαική προοπτική των χω- ρών αυτών στην Ε.Ε. και τούτο είναι υποτίθεται το διαπραγματευτικό της όπλο,όταν ο Σόλτς θεωρεί τη διένεξη γιά το φυλακισμένο Έλληνα Βορειοηπειρώτη εκλεγμένο δήμαρ- χο της Χειμμάρας και τα προβλήμα- τα της εκεί Ελληνικής μειονότητας διμερή θέματα κάτι που ίσως επα- ναληφθεί και στη διένεξη με τα Σκόπια,όταν και ο Ερντογάν θεωρεί τα θέματα με την Ελλάδα διμερή και όχι διεθνή. Την ίδια στιγμή στο διαγωνισμό της Eurovision οι χορευτές της Ελ- ληνικής συμμετοχής,σε συνέντευ- ξή τους σε τηλεοπτικό σταθμό του Αζερμπαιτζάν,μιλώντας στη τουρκική γλώσσα,δήλωναν ότι εί- ναι Τούρκοι Έλληνες της Δυτικής Θράκης,συμφωνώντας επί της ου- σίας με τη θέση της Τουρκίας περί τουρκικής και όχι μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Εκ των υστέρων ζήτησαν συγγνώμη. Κάπως έτσι πορεύονται τα Βαλκά- νια... "ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ Γ.Σ. [....]Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει δεν ξέρουμε τίποτε δεν ξέρουμε πως είμαστε ξέμπαρκοι όλοι εμείς δεν ξέρουμε την πίκρα του λιμανιού σαν ταξιδεύουν όλα τα καράβια' περιγελάμε εκείνους που τη νιώ- θουν[....] Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει ολο- ένα ταξιδεύει κι άν <ορώμεν ανθούν πέλαγος Αι- γαίον νεκροίς>[....]" (Γιώργος Σεφέρης "Ποιήματα" Θ' Έκδοση "Ίκσρος"1974,σελ.100).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου