Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕA ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 18-7-2024

Η απόπειρα δολοφο- νίας του υποψηφίου προέδρου των Ρεπου- μπλικάνων και πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ στη πόλη Μπάτλερ της Πανσυλβάνια,κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας,εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί τη τελική(;) ακραία μορφή εξόντω- σής του,τη φυσική,ακολουθεί ως απότοκο πολλαπλών επιθέσεων εναντίον του,που αφορούν τη πολιτική,προσωπική και επιχει- ρηματική του δράση. Ακόμη και πρό της εκλογής του ως προέ- δρου των ΗΠΑ,αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Λευκό Οίκο και φυσικά μετά την μη επανεκλογή του επιχειρήθηκε και ακόμη ασκείται αυτή η επι- χείρηση,η αποδόμηση της προ- σωπικότητος του.Με τη σωρεία δικαστικών μαχών καλλιεργήθη- κε,από τα κυρίαρχα ΜΜΕ των ΗΠΑ,της Δύσης και των ανταπο- κριτών αυτών,η εικόνα ενός τέως προέδρου των ΗΠΑ,υπό τη σκιά και την απειλή φυλάκισης,αλ- λά και στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων και αφού όλες αυτές οι προσπάθειες απέτυχαν ,ένας νεαρός - σε κοινή θέα αυτό- πτων μαρτύρων και τηλεοπτικών συνεργείων- έρπει με το όπλο του από στέγη σε στέγη -σε κοινή θέα και πάλι- έως να φθάσει σε απόσταση 125 περίπου μέτρων από το στόχο του και εκφράζει τη πρόθεση και τη βούληση,πυ- ροβολώντας,να τον δολοφονή- σει. Εξοντώνεται τελικώς και οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την απόπειρα μένουν άγνωστοι εις αιώνες αιώνων. Αμέσως φυ- σικά σύμπασες οι Δημοκρατίες της Δύσης,που σχεδόν όλες,στή- ριξαν στις προηγούμενες εκλο- γές των ΗΠΑ και συνεχίζουν και σήμερα να στηρίζουν,έμμεσα ή άμεσα,την υποψηφιότητα του Μπάιντεν,καταδίκασαν το γε- γονός. Φυσικά και αυτονόητη είναι η συγκεκριμένη καταδίκη της απόπειρας,όπως άλλωστε εννοείται ότι σχεδόν σύσσωμοι οι ηγέτες των μελών του ΝΑΤΟ στη πρόσφατη 75 έτη μετά την ίδρυσή του,θεώρησαν φυσιολο- γική την ανερμάτιστη πνευμα- τική διαύγεια του προέδρου των ΗΠΑ,όταν αυτός αποκάλεσε το πρόεδρο της Ουκρανίας Πού- τιν,σπεύδοντας αμέσως ο Ζελέν- σκι να συμπληρώσει ότι αυτός είναι καλύτερος από τον Πούτιν. Αυτό είναι το επίπεδο εκείνων που προκρίνουν και δημιουργούν σήμερα τη προπαρασκευή της οδού ενός νέου παγκοσμίου πο- λέμου,με πεδίο μάχης και πάλι την Ευρώπη. Με πρόσχημα τον κίνδυνο που διατρέχει η Ευρώπη από μία άνευ πέρατος στόχων ιμπεριαλιστική Ρώσια,όπως συ- νεχώς προπαγανδίζουν,εξοπλί- ζουν προκλητικά και με παντός είδους βοήθεια την Ουκρανία. Μία προπαγάνδα που παρουσι- άζει την Ευρώπη να απειλείται από τη Ρωσία,από τη Σκανδι- ναβία έως τη Μεσόγειο. Φυσικά εκείνοι -όπως σε κάθε πόλεμο συμβαίνει- που κερδίζουν από αυτή τη προπαγάνδα είναι οι πο- λεμικές βιομηχανίες της Δύσης και φυσικά πόροι που πρέπει να διατεθούν σε κατεύθυνση ευη- μερίας των πολιτών,στρέφονται και θα στραφούν για την ενί- σχυση της άμυνας της Ε.Ε που, όπως είπε ο Έλληνας πρωθυ- πουργός,έχει αδυνατίσει,ένεκα των αποστολών όπλων στην Ου- κρανία από τις χώρες της Ε.Ε Λο- γικό.(;) Όμως αλήθεια μπορεί να υπάρξει έστω και μία περίπτω- ση ευημερίας των πολιτών και των κοινωνιών χωρίς την Ειρήνη εδραιωμένη; Το ετήσιο Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος των ΗΠΑ διεξάγεται μεταξύ 15-18/7/2024 στο Ουσκόνσιν της Κομητείας του Μιλγουόκι και αναμένεται με παγκόσμιο ενδι- αφέρον η ομιλία του Τράμπ,ενώ θεωρείται δεδομένο ότι οι 2.400 σύνεδροι,να του δώσουν το χρί- σμα του υποψήφιου προέδρου. Τονίσαμε πολλές φορές,από αυ- τήν εδώ τη στήλη,ότι το αποτέ- λεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ το Νοέμβριο,στη σημερινή συγκυ- ρία,αποτελεί κομβικό πολιτικό γεγονός,εκτός των ΗΠΑ και για το ΝΑΤΟ και για την Ε.Ε. Προ- φανώς οι εκλογές αυτές πρέπει να διεξαχθούν ομαλώς και άνευ περαιτέρω δυσάρεστων εκπλή- ξεων,που επιτείνουν το διχασμό στις ΗΠΑ,όσο και στη Γαλλία και στη Γερμανίσ όπως έδειξαν και οι τελευταίες ευρωεκλογές. Ωστόσο εάν η κρίση του δυτικού μοντέλου ζωής μπορεί να θεω- ρηθεί και νομοτελειακή, οι πό- λεμοι που διεξάγονται σήμερα δεν εκφράζουν καμία νομοτέλει- α,παρά μόνον συγκεκριμένους υποκειμενικούς παράγοντες. Υ.Γ.1 Όντως η Αλβανία,τα Σκό- πια και η Τουρκία ως "σύμμαχοι" στο ΝΑΤΟ,δεν αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας πρακτικά και λεκτικά; Υ.Γ.2 Η Ιστορία θυμίζει ότι οι ΗΠΑ εισήλθαν στο πρώτο μεγάλο πόλε- μο(1914-1918) το 1917 και στο δεύ- τερο (1939-1945) τέλη του 1941. "ΑΛΛΑΖΩ ΤΙΤΛΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΧΗΜΕΙΑ Η Ιστορία είναι μεγάλο κουμάσι πονηρότερη από κάθε νομοτέ- λεια. Ο Εωσφόρος δεν υπόκειται σε προδιαγραφές[....] Κόβοντας φαραώσυκα στη Μάνη στοχαζόμουνα την έξωμη Αμερική[....] Κ' η θάλασσα τεράστια πλεκτά- νη" ( Νίκος Καρούζος " Τα Ποιήματα Β' 1979-1991" Β Έκδοση "Ίκαρος" 2001,σελ.529)

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12-7-2024

Τ ο αποτέλεσμα του δευτέρου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία προκάλεσε ανακούφιση στην Ε.Ε.,καθώς η Εθνική Συσπείρωση(RN) της Λεπέν κατέλαβε τη τρίτη θέση ως προς τον αριθμό των εδρών που συγκέντρωσε,143. Αντιθέτως το Νέο Λαικό Μέτωπο(NFP) υπό τον Μελανσόν έλαβε 182 έδρες επί συνόλου 577 και το Ensemble(ENS) του Μακρόν 168 έδρες. Ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα δεν πρέπει να αντιστρέψει τη μεγάλη εικόνα,που δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κατανομή των εδρών οφείλεται αποκλειστικά στο γαλλικό εκλογικό σύστημα. Η άλλη ανάγνωση,που είναι πραγματική,δείχνει ότι η Εθνική Συσπείρωση έλαβε 10,1 εκ.ψήφους και ποσοστό 37,05%,το Νέο Λαικό Μέτωπο(Ανυπότακτη Γαλλία,Σοσιαλιστές,Κ.Κ.Γ. και Οικολόγοι) 7 εκ. ψήφους και 25,7%,ενώ η Συμμαχία 6,3 εκ.ψήφους και 23,15%. Καθίσταται αντιληπτή η δυσαρμονία της εκπροσώπησης των κομμάτων στη Βουλή ως προς την αντιστοιχία ψήφων και εδρών,που οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του γαλλικού εκλογικού συστήματος. Ως εκ τούτου η τάση που επικρατεί στην Ε.Ε. και που ουσιαστικά αντιτίθεται στη πολιτική που έως τώρα ασκεί η Ε.Ε.,ενισχύεται και αναδεικνύει ως κυρίαρχη τη κρίση ιδεολογίας και πολιτικής που αυτή τη στιγμή,αλλά και τις επερχόμενες,ταλανίζει τη Δύση. Κρίση αξιών,ιδεολογίας,παραδόσεων και προοπτικής. Το πως πρακτικά θα εκφραστεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα,ως προς το σχηματισμό κυβέρνησης,αποτελεί ένα ζητούμενο,το οποίο δεν αποκλείεται να παρατείνει τη πολιτική αστάθεια επί ένα ακόμη έτος,όπως προβλέπει το γαλλικό Σύνταγμα ως προς τη διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών,σε περίπτωση που μία μακροχρόνια κυβερνητική σύμπραξη καταστεί αδύνατη. Επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή των Γάλλων πολιτών σε αυτές τις εκλογές του δευτέρου γύρου,κατέγραψε ιστορικό υψηλό ~60% τεσσάρων δεκαετιών. Στις εθνικές εκλογές στη Βρετανία οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έλαβαν 3.489.534 ψήφους και 63 έδρες,ενώ το Reform UK (Φάρατζ) με 4.075.985(14,3%) 4 έδρες,όσες και το Πράσινο Κόμμα με 6,8%,γεγονός που και αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του εκλογικού συστήματος της Βρετανίας. Η ιστορική πολιτική παιδεία και η οικονομική και κοινωνική κρίση στη Γαλλία,τη καθιστά ως τη μοναδική χώρα της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ σήμερα που έδωσε 25,7% σε μία συμμαχία της Αριστεράς,που σημειώνουμε ότι ουδεμία σχέση με ό,τι αυτοπροσδιορίζεται παρομοίως στην Ελλάδα. Άλλωστε ο ίδιος ο Μελανσόν μετά τον Ιούλιο του 2015 υπήρξε σφόδρα επικριτικός στη τότε και μετέπειτα κυβέρνηση. Οπότε κανένα πολιτικό παράδειγμα συμμαχίας δεν κομίζει στην Ελλάδα,η επιτυχία του Νέου Λαικού Μετώπου(NFP) στη Γαλλία,επιτυχία που αποτελεί πολιτική όαση στην Ε.Ε. Η νέα σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον την 10-7-2024,75 έτη από την ίδρυσή του και με 32 πλέον μέλη,μετά την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας σε αυτό,αναμένεται να εντείνει τη στήριξή στην Ουκρανία και να ενισχύσει τις αμυντικές του δαπάνες. Το κλίμα φυσικά αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως εχθρικό και πολεμικό εναντίον της Ρωσίας κυρίως. Στην Ελλάδα η κρίση στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης,που άσκησαν κυβερνητική εξουσία,συνεχίζεται. Ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ διαφαίνεται από δύσκολο έως απίθανο η ανάκτηση της πολιτικής συνοχής και της κοινωνικής δυναμικής του,καθώς με πολλούς τρόπους κυριαρχεί μία προσωπική και ιδεολογική αντιπαράθεση,που το πέρας αυτών απομακρύνεται συνεχώς και περισσότερο. Ως προς το ΠΑΣΟΚ ο αριθμός των υποψηφίων προέδρων αυξάνεται και όλοι φιλοδοξούν και δηλώνουν έτοιμοι να οδηγήσουν το κόμμα στην εξουσία,με νίκη επί της ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Ιστορία και πάλι διδάσκει τη σχέση μεταξύ των Καιρών και της προσωπικότητας και την αλληλοεπίδρασή τους. Η πρόσφατη χαμηλή συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών στις Ευρωεκλογές,όπως και το αποτέλεσμα αυτών,δείχνει το τρόπο με τον οποίο σήμερα αντιλαμβάνονται σήμερα οι πολίτες τη προηγούμενη σχέση στην Ελλάδα. "[....] Η Ιστορία της Γαλλίας,αδιάκοπο θαύμα,εμφανίζεται περισσότερο δραματική από την ιστορία άλλων χωρών. Όπως παλαιότερα η ιστορία της Ελλάδας,έχει το μοναδικό προνόμιο να εξάπτει τους λαούς της γής σε σημείο να παίρνουν όλοι μέρος στις γαλλικές φιλονεικίες[....] η Γαλλία έπαιζε στο κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών το ρόλο που είχε παίξει άλλοτε η Αθήνα[....]" ( Abdre Maurois " Ιστορία της Γαλλίας" Εκδόσεις " Ίκαρος" 1949,σελ.5

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-7-2024

Τα γεγονότα που εξε- λίσσονται τόσο στο εξωτερικό,όσο και στο εσωτερικό πολιτικό πε- ριβάλλον,δημιουργούνται από την αλλαγή στη βούληση των πολιτών και της κοινωνίας,όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στη πορεία της Ιστορίας εν γένει. Το debate μεταξύ των νύν και τέως προέδρων των ΗΠΑ προ- σέφερε πολλά συμπεράσματα. Επιβεβαίωσε τον διχασμό που υπάρχει στο κοινωνικό σώμα,ε- πανέφερε εμφατικώς το θέμα της πνευματικής ικανότητας του νύν προέδρου και ως εκ τούτου επανέθεσε το πρόβλημα στην ηγεσία των Δημοκρατικών και εδραίωσε,έως τώρα, το προ- βάδισμα του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων Τράμπ,που φέρει διαμετρικά αντίθετες απόψεις από τον Μπάιντεν ως προς τη σταση των ΗΠΑ σε μεί- ζονα θέματα,όπως οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή,το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. Πολιτικές θέ- σεις που εάν εκλεγεί ο Τράμπ το Νοέμβριο,μεταβάλουν άρδην τα παγκόσμια δεδομένα και απο- φέρουν μία πολιτική απομόνω- ση στη σημερινή Ε.Ε. Εν ολίγοις οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη σε κρίση και αυτό οφείλεται στη βούληση των πολιτών και της αμερικανι- κής κοινωνίας που την προκα- λούν. Το αποτέλεσμα της πρώτης Κυ- ριακής των βουλευτικών εκλο- γών στη Γαλλία εδραιώνει ως πρώτη πολιτική δύναμη τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν με 33%,που βρίσκεται κοντα στην αυτοδυναμία και καθιερώνει ως αξιωματική αντιπολίτευση -και τούτο είναι επίσης σημαντικό-το Νέο Λαικό Μέτωπο του Μελαν- σόν με 28% και βυθίζει το κόμ- μα του Μακρόν στη τρίτη θέση με 20%. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή έφτασε περίπου στο 60%,έναντι του 39,42% των εκλο- γών του 2022. Το αποτέλεσμα αυτό,που ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή,δημιουργεί κρίση και πρόβλημα στη πολιτι- κή που ακολουθεί η Ε.Ε σε πολ- λά μέτωπα. Στη Γερμανία στις πρόσφατες ευρωεκλογές και το κόμμα του Σόλτς υπέστει δεινή ήττα και ως εκ τούτου υπάρχει μικρή απήχηση της πολιτικής του στο σώμα της γερμανικής κοινωνίας,γεγονός που θα είχε επιφέρει παρόμοιες αλλαγές και στη Γερμανία εάν, όπως έκανε ο Μακρόν στη Γαλλία,ο Σόλτς διε- νεργούσε πρόωρες εθνικές εκλο- γές. Στη Μεγάλη Βρετανία,που βρίσκεται ήδη εκτός Ε.Ε,τη Πέμπτη στις εκεί εκλογές (4-7) αναμένεται η νίκη των Εργατι- κών και η επαναφορά τους στην εξουσία. Στην Ελλάδα η στάση των πο- λιτών στις ευρωεκλογές,τόσο με τη χαμηλή συμμετοχή τους σε αυτές,όσο και με την υψηλή αποχή τους,δημιούργησε κρίση και προβλήματα και στα τρία κόμματα που έχουν ασκήσει έως τώρα κυβερνητική εξουσία. Για πρώτη φορά η πολιτική του πρω- θυπουργού δέχθηκε κριτική στη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ από βουλευτές του κόμματος και ήδη αρκετοί εξ αυτών έθεσαν ήδη και το θέμα του προσώπου που θα στηρίξει η ΝΔ για τη θέση του Π.τ.Δ το 2025. Το σημαντικό ωστόσο σε αυτή τη κριτική ήταν και είναι το θέμα της ιδεολογικοπολιτι- κής ταυτότητας του κόμματος σε σχέση με την αντιστοιχία της στο παραδοσιακό πολιτικό της κοινό,που από το αποτέλεσμα εδείχθει ότι παραμένει πιστό σε παραδοσιακές αξίες της Ελλη- νικής κοινωνίας. Το θέμα αυ- τό,των "ιδεολογικών ριζών" της ΝΔ έθεσαν με τις παρεμβάσεις τους,που ήταν ηχηρές,οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Καραμαν- λής και Σαμαράς,σε πρόσφατη κοινή τους παρουσία σε εκδήλω- ση βιβλιοπαρουσίασης. Στον ΣΥΡΙΖΑ η κρίση που υπάρ- χει στο κόμμα μετά τη παραίτη- ση που πρώην προέδρου του,συ- νεχίζεται,βαθαίνει και αποκτά συνέχως μεγαλύτερη ιδεολογι- κοπολιτική χροιά και η περαι- τέρω πολιτική συρρίκνωσή του αποτελεί σοβαρό ενδεχομενο. Η πολιτική και η ιδεολογική αμ- φισβήτηση του νέου προέδρου αξύνεται παρά αμβλύνεται. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πιστεύει και να αντιλαμβάνεται,γεγονός που δεν ενισχύεται από το απο- τέλεσμα των ευρωεκλογών,ότι είναι σε θέση να διεκδικήσει τη κυβερνητική εξουσία,εάν αλλά- ξει τον πρόεδρό του. Ενώ φαι- νομενικά η κρίση αφορά την ηγεσία,ωστόσο και αυτή στην ουσία της είναι ιδεολογικοπο- λιτική,καθώς ασκείται κριτική στη πολιτική που ακολούθησε η ηγεσία και ως εκ τούτου τον Οκτώβριο διεξάγει εκλογές για αναδειξη νέας ηγεσίας,χωρίς να είναι βέβαιον ότι η νέα ηγεσία θα προσφέρει λύση στη κρίση ή θα διατηρήσει ή και θα εντείνει το πρόβλημα της ιδεολογικής του ταυτότητας. Η κρίση στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα,όσο αυτό απέχει από το κοινωνικό σώμα και τις αξίες του,θα υφίσταται και θα αποτελεί μέρος της αντίστοιχης κρίσης που παρατηρείται σε Ε.Ε και ΗΠΑ.Οι πολίτες και οι κοι- νωνίες δίνουν λύσεις στις κρί- σεις. "ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΙΙ [....]σώμα του καλοκαιριού γυ- μνό,καμένο. φαγωμένο απ'το λάδι κι απ'το αλάτι σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς [....]σώμα βαθύ πλεούμενο της μέρας![....]" ( Οδυσσέας Ελύτης "Ήλιος ο Πρώτος". Μιχάλη Περάνθη " Με- γάλη Ελληνική Ποιητική Ανθολο- γία. Τόμος Δεύτερος 1900-1954" Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημη- τράκου Α.Ε. 1954,σελ.547).