Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-7-2024

Τα γεγονότα που εξε- λίσσονται τόσο στο εξωτερικό,όσο και στο εσωτερικό πολιτικό πε- ριβάλλον,δημιουργούνται από την αλλαγή στη βούληση των πολιτών και της κοινωνίας,όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στη πορεία της Ιστορίας εν γένει. Το debate μεταξύ των νύν και τέως προέδρων των ΗΠΑ προ- σέφερε πολλά συμπεράσματα. Επιβεβαίωσε τον διχασμό που υπάρχει στο κοινωνικό σώμα,ε- πανέφερε εμφατικώς το θέμα της πνευματικής ικανότητας του νύν προέδρου και ως εκ τούτου επανέθεσε το πρόβλημα στην ηγεσία των Δημοκρατικών και εδραίωσε,έως τώρα, το προ- βάδισμα του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων Τράμπ,που φέρει διαμετρικά αντίθετες απόψεις από τον Μπάιντεν ως προς τη σταση των ΗΠΑ σε μεί- ζονα θέματα,όπως οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή,το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. Πολιτικές θέ- σεις που εάν εκλεγεί ο Τράμπ το Νοέμβριο,μεταβάλουν άρδην τα παγκόσμια δεδομένα και απο- φέρουν μία πολιτική απομόνω- ση στη σημερινή Ε.Ε. Εν ολίγοις οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη σε κρίση και αυτό οφείλεται στη βούληση των πολιτών και της αμερικανι- κής κοινωνίας που την προκα- λούν. Το αποτέλεσμα της πρώτης Κυ- ριακής των βουλευτικών εκλο- γών στη Γαλλία εδραιώνει ως πρώτη πολιτική δύναμη τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν με 33%,που βρίσκεται κοντα στην αυτοδυναμία και καθιερώνει ως αξιωματική αντιπολίτευση -και τούτο είναι επίσης σημαντικό-το Νέο Λαικό Μέτωπο του Μελαν- σόν με 28% και βυθίζει το κόμ- μα του Μακρόν στη τρίτη θέση με 20%. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή έφτασε περίπου στο 60%,έναντι του 39,42% των εκλο- γών του 2022. Το αποτέλεσμα αυτό,που ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή,δημιουργεί κρίση και πρόβλημα στη πολιτι- κή που ακολουθεί η Ε.Ε σε πολ- λά μέτωπα. Στη Γερμανία στις πρόσφατες ευρωεκλογές και το κόμμα του Σόλτς υπέστει δεινή ήττα και ως εκ τούτου υπάρχει μικρή απήχηση της πολιτικής του στο σώμα της γερμανικής κοινωνίας,γεγονός που θα είχε επιφέρει παρόμοιες αλλαγές και στη Γερμανία εάν, όπως έκανε ο Μακρόν στη Γαλλία,ο Σόλτς διε- νεργούσε πρόωρες εθνικές εκλο- γές. Στη Μεγάλη Βρετανία,που βρίσκεται ήδη εκτός Ε.Ε,τη Πέμπτη στις εκεί εκλογές (4-7) αναμένεται η νίκη των Εργατι- κών και η επαναφορά τους στην εξουσία. Στην Ελλάδα η στάση των πο- λιτών στις ευρωεκλογές,τόσο με τη χαμηλή συμμετοχή τους σε αυτές,όσο και με την υψηλή αποχή τους,δημιούργησε κρίση και προβλήματα και στα τρία κόμματα που έχουν ασκήσει έως τώρα κυβερνητική εξουσία. Για πρώτη φορά η πολιτική του πρω- θυπουργού δέχθηκε κριτική στη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ από βουλευτές του κόμματος και ήδη αρκετοί εξ αυτών έθεσαν ήδη και το θέμα του προσώπου που θα στηρίξει η ΝΔ για τη θέση του Π.τ.Δ το 2025. Το σημαντικό ωστόσο σε αυτή τη κριτική ήταν και είναι το θέμα της ιδεολογικοπολιτι- κής ταυτότητας του κόμματος σε σχέση με την αντιστοιχία της στο παραδοσιακό πολιτικό της κοινό,που από το αποτέλεσμα εδείχθει ότι παραμένει πιστό σε παραδοσιακές αξίες της Ελλη- νικής κοινωνίας. Το θέμα αυ- τό,των "ιδεολογικών ριζών" της ΝΔ έθεσαν με τις παρεμβάσεις τους,που ήταν ηχηρές,οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Καραμαν- λής και Σαμαράς,σε πρόσφατη κοινή τους παρουσία σε εκδήλω- ση βιβλιοπαρουσίασης. Στον ΣΥΡΙΖΑ η κρίση που υπάρ- χει στο κόμμα μετά τη παραίτη- ση που πρώην προέδρου του,συ- νεχίζεται,βαθαίνει και αποκτά συνέχως μεγαλύτερη ιδεολογι- κοπολιτική χροιά και η περαι- τέρω πολιτική συρρίκνωσή του αποτελεί σοβαρό ενδεχομενο. Η πολιτική και η ιδεολογική αμ- φισβήτηση του νέου προέδρου αξύνεται παρά αμβλύνεται. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πιστεύει και να αντιλαμβάνεται,γεγονός που δεν ενισχύεται από το απο- τέλεσμα των ευρωεκλογών,ότι είναι σε θέση να διεκδικήσει τη κυβερνητική εξουσία,εάν αλλά- ξει τον πρόεδρό του. Ενώ φαι- νομενικά η κρίση αφορά την ηγεσία,ωστόσο και αυτή στην ουσία της είναι ιδεολογικοπο- λιτική,καθώς ασκείται κριτική στη πολιτική που ακολούθησε η ηγεσία και ως εκ τούτου τον Οκτώβριο διεξάγει εκλογές για αναδειξη νέας ηγεσίας,χωρίς να είναι βέβαιον ότι η νέα ηγεσία θα προσφέρει λύση στη κρίση ή θα διατηρήσει ή και θα εντείνει το πρόβλημα της ιδεολογικής του ταυτότητας. Η κρίση στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα,όσο αυτό απέχει από το κοινωνικό σώμα και τις αξίες του,θα υφίσταται και θα αποτελεί μέρος της αντίστοιχης κρίσης που παρατηρείται σε Ε.Ε και ΗΠΑ.Οι πολίτες και οι κοι- νωνίες δίνουν λύσεις στις κρί- σεις. "ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΙΙ [....]σώμα του καλοκαιριού γυ- μνό,καμένο. φαγωμένο απ'το λάδι κι απ'το αλάτι σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς [....]σώμα βαθύ πλεούμενο της μέρας![....]" ( Οδυσσέας Ελύτης "Ήλιος ο Πρώτος". Μιχάλη Περάνθη " Με- γάλη Ελληνική Ποιητική Ανθολο- γία. Τόμος Δεύτερος 1900-1954" Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημη- τράκου Α.Ε. 1954,σελ.547).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου