Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 29-6-2023

Το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής από το 1974,στις πρόσφατες εθνικές εκλογές,αποτελεί προ- φανή απόδειξη του πώς περίπου το 50% των Ελλήνων πολιτών αντιλαμβάνεται την έννοια της πολιτικής. Φυσικά το φαινόμενο αυτό ούτε αυθόρμητο είναι,ούτε αφορά τις συγκεκριμένες και- ρικές συνθήκες που την προη- γούμενη Κυριακή επικράτησαν. Η αποχή των πολιτών από την πολιτική δράση και έκφραση καλλιεργείται συστηματικώς εδώ και έτη,εντός της πολιτικής που άσκησαν εδώ και δεκαετίες τα κόμματα της εξουσίας.Αρα λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα έχει αναδειχθεί με περίπου το 50% των πολιτών να προσέρχε- ται στις κάλπες. Μία πολιτική που δεν πείθει πλέον και οδη- γεί μακριά από αυτήν σημαντι- κό αριθμό πολιτών. Ωστόσο και αυτό το ποσοστό φέρει,αναλογι- κά,μέρος της ευθύνης του απο- τελέσματος που καταγράφηκε. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν βρήκε και πειστικό πολιτικό λόγο που θα το οδηγούσε στην κάλπη και εκεί θα εξέφραζε την πολιτική του βούληση. Το αποτέλεσμα των προσφάτων εκλογών απέδειξε πασιφανώς την έλλειψη σοβαρού αντιπά- λου πολιτικού δέους έναντι στην προηγούμενη και νύν κυβέρνηση της Ν.Δ. Αποτελεί επίσης τελε- σίδικη απόδειξη της αποτυχημέ- νης,επί μία τετραετία, άσκησης πολιτικής από την πρώην και νύν αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Το σύνολον της κοινοβουλευτικής, δυτικού τύ- που, σοσιαλδημοκρατίας (ΣΥ. ΡΙ.ΖΑ-ΠΑ.ΣΟΚ) -καί όχι της "κεντροαριστεράς",όπως προ- βάλλουν τα συστημικά Μ.Μ.Ε.- ούτε εμπνέει,ούτε πείθει,ούτε προσελκύει τους πολίτες,που ένα τμήμα τους κινείται πολιτι- κά μεταξύ αυτών.Την πολιτική αγανάκτηση,διαμαρτυρία και απογοήτευση ενός μέρους των πολιτών την καρπώθηκε το νέ- ο-παλαιό ακροδεξιό-φασιστικό μόρφωμα που εισήλθε στην Βουλή,αποδεικνύει πως η αντι- μετώπιση του φασισμού κυρίως πρέπει να είναι πολιτική,που σημαίνει ότι όσο υπάρχουν η ένδεια, η υποτίμηση της νοημο- σύνης των πολιτών,η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και του μέλλοντος των πολιτών,τόσο το έδαφος δημιουργίας και καλλι- έργειας του "αυγού του φιδιού" θα προσφέρει πολιτικό πεδίο στον νεοφασισμό. Η απουσία σοβαρού πολιτικού αντιπάλου δέους και στην συγκεκριμένη περίπτωση συμβάλλει αρνητι- κά. Από τα νέα "μικρά" κόμματα που εισήλθαν ατην Βουλή,επί του παρόντος, δεν διαφαίνεται να θέλουν και να μπορούν να διαδραματίσουν έναν ενωτικό ρόλο στην δημιουργία ενός με- γάλου πειστικού πολιτικού με- τώπου που θα αντιμάχεται αυ- τήν την μία ενιαία πολιτική,που επί σειρά ετών ασκήθηκε και θα συνεχίσει να ασκείται εις βά- ρος της ευημερίας των πολιτών και εναντίον της δημιουργίας πραγματικών συνθηκών οικονο- μικής αναπτύξεως προς όφελος της Ελλάδας και των πολιτών της. Μία ανάπτυξη που συνε- χώς εξαγγέλεται εδώ και δεκα- ετίες και ποτέ δεν εμφανίζεται. Η κοινοβουλευτική παρουσία αυτών των νέων "μικρών" κομ- μάτων θα δώσει δείγματα πολι- τικής γραφής,από την οποία θα κριθούν από τους πολίτες μελ- λλοντικά έτι περισσοτέρον. Η νέα Βουλή αποτελεί την πλέον σουρεαλιστική έκφραση που είχε ποτέ το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Τούτο το σουρεαλιστικό τοπίο αναμένεται να εκφραστεί και εντός του ιδεολογικοπολιτι- κού λόγου που θα συνοδεύει την πράξη στα διαδραματιζόμενα κοινοβουλευτικά δρώμενα της επόμενης τετραετίας. Τα διεθνή, τόσο οικονομικά,όσο και γεωπο- λιτικά δεδομένα,όπως σήμερα διαμορφώνονται,φανερώνουν ότι τα επερχόμενα παγκοσμίως απαιτούν όλο και περισσότερο οι χώρες κυρίως της Ευρώπης να εφαρμόσουν μία πολιτική που θα ευνοεί τα εθνικά και λαικά συμφέροντα σε μία κατεύθυνση Εθνικής Ανεξαρτησίας και Λαι- κής Κυριαρχίας,καθώς η πολι- τική και οικονομική εξάρτηση επιβάλλει,ως προαπαιτούμενο και δεδομένο,κοινή πορεία στις δυσμενείς οικονομικές και πολι- τικές συνέπειες. Οι κοινωνικοί αγώνες στην Ευρώπη και κυρί- ως στην Γαλλία,σε κατεύθυνση προασπίσεως των κατακτήσεων των δικαιωμάτων των πολιτών στην κοινωνία της ευημερίας,θα καθίστανται συνεχώς όλο και περισσότερο επίκαιροι. "Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩ- ΠΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ [....] Αγωνίσου! Δεν αρχίζεις κιόλας να χαμογε- λάς με τα μαθήματα που ψυθιρίζουν οι σοφοί στ'αυ- τιά Σου;[....]" (Άγγελου Σικελιανού "ΑΝΤΙ- ΔΩΡΟ" Εκδόσεις "Γαλαξία" 1961,σελ.48).

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22-6-2023

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC η ανάλυση της κίνησης άλλων πλοί- ων στην περιοχή δείχνει ότι το υπερπλήρες,με μετανά- στες,αλιευτικό σκάφος ήταν ακίνητο για τουλάχιστον επτά ώρες πριν ανατραπεί. Επίσης ο Ο.Η.Ε. έχει ζητήσει να διεξα- χθεί έρευνα για τους χειρισμούς της ελληνικής πλευράς,καθώς έχουν καταγραφεί ισχυρισμοί ότι θα έπρεπε να είχαν ληφθεί πε- ρισσότερα μέτρα νωρίτερα ώστε να ξεκινήσει πλήρους κλίμακας προσπάθεια διάσωσης(www. kathimerini.gr 18-6-2023). Αντιθέτως σύμφωνα με το Λιμε- νικό,το σκάφος έπλεε από την στιγμή του εντοπισμού του κατά τις πρωινές,μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της 13ης Ιουνίου διανύοντας συνολικά 24 ναυτικά μίλια(www.tanea.gr 19-6-2023). Η ανθρώπινη ζωή,παρ'ότι είναι ανεκτίμητη,στον σύγχρονο,α- πό πολλές πλευρές,Μεσαίωνα του 21ου αιώνα,στα χέρια των δουλεμπόρων καθίσταται μία απαξία που εκφράζεται μόνον σε δολάρια ανά άτομο. Η κύρια πύλη εισόδου προς την Ευρώπη εξακολουθεί να είναι η Μεσόγει- ος,καθώς είναι η θάλασσα που ενώνει Ευρώπη,Ασία και Αφρι- κή. Δεδομένο θεωρείται ότι η ανισοδιανομή του παγκόσμιου πλούτου διεθνώς θα μεγενθύνε- ται. Όσο "πλουσιότερη" γίνεται η Ευρώπη και όσο φτωχότερες γίνονται η Ασία και η Αφρική,το "όνειρο" για μία καλύτερη ζωή θα πορεύεται κυρίως δια της θαλασσίας οδού της Μεσογεί- ου,αναζητώντας την σύγχρονη "Γη της επαγγελίας" οι σύγχρο- νοι σκλάβοι θα επιθυμούν να βρεθούν στον "παράδεισο" της Εδέμ,σε μία Ευρώπη παρηκμαζ- μένη κοινωνικά και ηθικά,νύν εστία πολέμου,αυξανομένης οικονομικής ανισοδιανομής και η ίδια,διατηρώντας το παρόν και το μέλλον της άδηλον και με ζοφερές προοπτικές. Εάν υπάρ- χουν ακόμη τα αυτονόητα,ένα από αυτά πρέπει να είναι η σω- τηρία της ανθρώπινης ζωής και εντός αυτού του αυτονοήτου υπάρχει πάντα χώρος για την καταβολή υπεράνθρωπης προ- σπάθειας να σωθεί η ανθρώπινη ζωή ακόμη και εντός ακουσίων λαθών και αστοχιών. Ενδεικτικό παράδειγμα της πλα- σματικής ευημερίας στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη αποτελεί η οικονομική κατάσταση της Ελ- λάδας και ο εκτροχιασμός του δημοσίου χρέους της,καθώς ήδη από τον Απρίλιο αυτό ξεπέρασε κατά 8 δισ.ευρώ τον ετήσιο στό- χο που είχε θέσει το ΥΠ.ΟΙΚ. για ολόκληρο το 2023, ήτοι έφτασε τα 403,44 δισ.ευρώ. Σε πρόσφα- τες εκθέσεις τους εκφράζουν τις ανησυχίες τους τόσο η Fitch όσο και ο Ευρωπαικός Μηχανισμός Σταθερότητας,καθώς το ύψος του χρέους κρατάει την Ελλά- δα μακριά από την επενδυτική βαθμίδα. Τέλος του Δεκέμβρη του 2022 το χρέος ήταν 400,28 δισ. ευρώ και τέλη του 2021 ήταν 388,34 δισ. ευρώ. Στόχος του ΥΠ.ΟΙΚ. ήταν το συνολικό ακα- θάριστο χρέος της Ελλάδας στο τέλος του 2023 να είναι 395,03 δισ.ευρώ. Καθίσταται αντιλη- πτό ότι έως το τέλος του έτους,το χρέος που τον Απρίλιο ήδη ήταν 403,44 δισ.ευρώ θα έχει αυξηθεί περαιτέρω. Ως προς το 2022 για το ίδιο χρέος το ΥΠ.ΟΙΚ. είχε στόχο τα 392,3 δισ.ευρώ και αυτό ήταν κατά 8 δισ.ευρώ αυξημένο. Η αύξηση του δημοσίου χρέους προήλθε από τον νέο δανεισμό,το ύψος του οποίου ήταν υψηλότερο από τις εξοφλήσεις τίτλων που έληξαν την ίδια περίοδο(www. sofokleusin.gr 16-6-2023). Προφανώς και εξ αυτού του γε- γονότος εξηγείται και η ιδιαίτε- ρη υποδοχή που έτυχε ο αρχηγός της Ν.Δ. κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πάτρα, όπου οι δρόμοι της πόλης γέμισαν με δάφνες και βάγια. Φυσικά και είναι απαράδεκτο να εμπλέκε- ται, εν μέσω προεκλογικής πε- ριόδου,στην πολιτική αντιπα- ράθεση μία ευαίσθητη εθνικά περιοχή όπως η Ροδόπη. Η Θρά- κη,είναι γνωστό,αποτελεί εργα- λείο της τουρκικής προπαγάνδας εναντίον της Ελλάδας και ως εκ τούτου πρέπει να προσελκύει το ενδιαφέρον της εκάστοτε κυβέρ- νησης καθ'όλον το διάστημα της θητείας της και όχι μόνον προε- κλογικά. Στη Θεσσαλονίκη,που μοιράζει κουλούρια στους τουρίστες και χορεύει συρτάκι κατά την άφιξή τους,οι πρόσφατες βροχοπτώ- σεις πλημμύρισαν για μία ακό- μη φορά ανατολικές και δυτικές συνοικίες. Η ιλαροτραγωδία της σύγχρονης Ελλάδας συνεχίζε- ται... "[....] Κατά συνέπεια,είναι αδύνατον η πολιτική να αποφύ- γει από στρατηγικής απόψεως να συνυπολογίσει τον εργατικό και λαικό χαρακτήρα των κα- ταστάσεων.Εάν προέβαινε σε μία τέτοια κίνηση αποφυγής,θα ήταν ασυνεπής προς το εναρ- κτήριο αξίωμά της[....]" ( Alain Badiou "Η πολιτική και η λογική του συμβάντος" Εκδόσεις " Πα- τάκη" 2008,σελ.100).

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 15-6-2023

Στην εποχή μας άλλοι εμπνέονται από τις αφί- ξεις των τουριστών με κρουαζιερόπλοια στα λι- μάνια της Ελλάδας και τους υπο- δέχονται με συρτάκι και δωρεάν διανομή κουλουριών. Από μόνη της αυτή η εικόνα παραπέμπει σε ήθη και έθιμα άλλων λαών. Ως ιθαγενείς Έλληνες "πανηγυρί- ζουν" την έλευση περιστασιακών αντιαναπτυξιακών πιθανών ει- σοδημάτων. Άλλοι πάλι θεωρούν φυσιολογικό στα νησιά να στε- ρούνται κατοικίας το ιατρικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό,ένε- κα του γεγονότος ότι οι μόνιμοι κάτοικοι αυτών,προορίζουν προς ενοικίαση στους τουρίστες τα όποια καταλύματα διαθέτουν,ε- πιλέγοντας να εμπνευστούν και πάλι από την περιστασιακη αντι- αναπτυξιακή οικονομική αιμοδο- σία,θεωρώντας την υγεία και την εκπαίδευση δευτερεύοντα θέμα- τα στον τόπο που κατοικούν. Τα δύο συγκεκριμένα πραγματικά παραδείγματα αποδεικνύουν την αλλοτρίωση των σύγχρονων Ελλήνων σε σχέση με τον τρόπο σκέψης και δράσης της κσθ'ημάς Ανατολής. Ωστόσο δεν έχει και καμία σχέση με τον καθαρό δυτι- κό ορθολογισμό και παραπέμπει στην φεουδαρχική κοινωνία. Η έμπνευση σε μία κοινωνία αποτελεί συνακόλουθο και από- τοκο των εκάστοτε κοινωνικών αποδεκτών προτύπων. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνος λοιπόν αποτελεί πλέον κοινωνικά απο- δεκτό γεγονός στα νησιά - και όχι μόνον σε αυτά,αλλά και σε ηπειρωτικούς τουριστικούς προορισμούς- να μην υπάρχουν ασθενοφόρα,νοσοκομεία,απα- ραίτητο ιατρικό και νοσηλευ- τικό προσωπικό. Ένα γεγονός καθίσταται κοινωνικά αποδεκτό όταν οι πολίτες το δέχονται άνευ αντιδράσεων. Η απάνθρωπη πολιτική των Μνημονίων εξα- θλίωσε την Δημόσια Υγεία και η κατάσταση που επικρατεί σε αυτήν και πάλι παραπέμπει σε φεουδαρχικές κοινωνίες,περί- που στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης στην Δύση. Το να πεθαίνουν άνθρωποι σήμερα αναμένοντας επί ώρες το ασθε- νοφόρο ή ένεκα της ελλείψεως ιατρικής περιθάλψεως ή ακόμη και να μεταφέρονται με αυτο- σχέδια αγροτικά ή Ι.Χ ασθενο- φόρα,δεν είναι απλώς παρακμή του συστήματος,είναι ουσιαστι- κά απαξία και ευτελισμός της ανθρώπινης ζωής στην Ελλά- δα,γεγονός που διαπιστώνεται και σε τραγωδίες ένεκα ελλείψε- ως στοιχειωδών υποδομών στο σιδηροδρομικό δίκτυο και ένεκα φυσικών φαινομένων στα οποία ο κρατικός μηχανισμός δεν λει- τουργεί οργανωμένα,προληπτι- κώς και αποτρεπτικώς. Το ιλαρο- τραγικόν στοιχείο της σύγχρονης Ελλάδας αναδύεται και εντός του προιόντος που καλείται του- ρισμός,καθώς τα τουριστικά θέρετρα υπάρχουν,λειτουργούν και προτεραιοποιούν όχι τις το- πικές υποδομές σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση,αλλά τις κάθε είδους σοβαρές ή και ασόβαρες παροχές προς τους αλλοδαπούς,στους οποίους δια- νέμουν αφειδώς "γή και ύδωρ". Το συγκεκριμένο Ελληνικό πα- ράδοξο μοντέλο της τουριστικής αξιοποίησεως είναι νοσηρό και άνευ προοπτικής. Υπάρχουν άραγε πολιτικά ελι- κόπτερα παντός καιρού που μπορούν ειδικώς τον χειμώνα να μεταφέρουν ασθενείς από τα νησιά και σε συνθήκες με 10-11 μποφόρ και με κακοκαι- ρία; Το αυτονόητο πλέον πε- ριθωριοποιείται και στην θέση του παρουσιάζεται ως λύση ένα αμφιλεγόμενο και αδόκιμο,στην λογική,ενδεχόμενο. Το αυτονόη- το και το καθήκον της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες τούτης της χώρας είναι να υπάρχει ένα αποτελεσματικό Ε.Σ.Υ. παντού και ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές που να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να χάσει,ένεκα ασθενείας ή ατυχήματος,την ζωή του ο κάθε πολίτης. Φαινό- μενα αντίστοιχα της ανυπαρξί- ας αποτελεσματικής Δημόσιας Υγείας παρατηρούνται και στα μεγάλα αστικά κέντρα,λόγω ελλείψεως ασθενοφόρων,υλικο- τεχνικών υποδομών,αλλά και προσωπικού. Όταν οι πολίτες μίας χώρας ιε- ραρχούν τις επιλογές στην κα- θημερινή τους ζωή με βάση την άνω των δέκα ετών μία ενιαία κυβερνητική πολιτική,που καθι- έρωσε την Υγεία ως μη απαραί- τητο αγαθό,όταν τους εξασκούν να ζουν με κάθε είδους οικονομι- κά "κουπόνια" και αποδέχονται αυτό το status των ψυχίων,τότε το μέλλον φανερώνεται δυσοί- ωνο. Ωστόσο οι πολίτες κάνουν τις επιλογές τους με βάση την βούλησή τους,που από στρεβλή καθίσταται ορθή. Οπότε εκ του αποτελέσματος ο καθείς λαμβά- νει αυτό που πραγματικά επιθυ- μεί. "ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡ- ΒΑΡΟΥΣ -Τι περιμένουμε στην αγορά συ- ναθροισμένοι; Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα. -Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μιά τέτοια απραξία; Τι κάθονται οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε; Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. Τι νόμους πιά θα κάμουν οι Συ- γκλητικοί; Οι βάρβαροι θα έλθουν να νο- μοθετήσουν.[....]" (Κ.Π.Κα- βάφης " Ποιήματα 1896-1918" Τόμος Α'. Εκδόσεις "Ίκαρος" 1978,σελ.107)

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 8-6-2023

Η Τουρκία αμέσως μετά την νίκη του Ερντογάν εργαλειοποιεί εκ νέου το μεταναστευτικό ως μέσο πίεσης στην Ελλάδα χρη- σιμοποιώντας, προκειμένου να προωθήσει λαθρομετανάστες στον Έβρο,νησίδες που υπάρ- χουν στο ποτάμι-φυσικό σύνορο. Ακόμη και κρατικές δυνάμεις ασφαλείας της Τουρκίας οργα- νωμένα και συστηματικά,βοη- θούντων και των θερινών ανομ- βριών,συσσωρεύουν σε αυτές τις νησίδες πρόσφυγες από το εσωτερικό της Τουρκίας,κυρίως γυναικόπαιδα,προκειμένου να τα επιληφθούν οι Ελληνικές αρ- χές και να τα μεταφέρουν στα χωριά του Έβρου. Προσφάτως αποκαλύφθηκε και κύκλωμα επίορκων συνοριοφυλάκων που σε συνεργασία με τα τούρκικα παρασιτικά και μή δουλεμπορι- κά κυκλώματα,βοηθούσαν στην παράνομη είσοδο λαθρομετα- ναστών. Τα έως τούδε φαινό- μενα ενισχύουν την πεποίθηση ότι και πάλι τα χερσαία,εκτός από τα θαλάσσια,σύνορα της Ελλάδας θα μεταβληθούν σε πο- λιτική ατραπό πίεσης τόσο της Ελλάδας,όσο και της Ε.Ε.από την Τουρκία που βρίσκεται στο χείλος και πάλι της οικονομικής καταστροφής. Όσο τα συγκεκρι- μένα φαινόμενα θα πολλαπλασι- άζονται,τόσο και οι πιθανότητες δημιουργίας προβοκάτσιας από την πλευρά των Τούρκων,με άξονα το λαθρομεταναστευτι- κό,θα αυξάνονται. Την ίδια στιγμή και ενώ το θέρος εμφανίζεται σιγά-σιγά,έρευνες δείχνουν ότι τα Ελληνικά νησιά παραμένουν ένας οικονομικά απαγορευμένος προορισμός δι- ακοπών για την μέση Ελληνική οικογένεια,που αναζητά στο εξωτερικό φθηνότερες θερινές διακοπές. Φυσικά τα ευρήματα αφορούν εκείνα τα νησιά που αποτελούν επιλογή αλλοδαπών τουριστών,πλήν των Βαλκα- νίων που επιλέγουν μέσω του οδικού δικτύου τον προορισμό των διακοπών τους,κυρίως στην Β. Ελλάδα,με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι τουριστικοί προο- ρισμοί το θέρος,να θυμίζουν ότι υφίστανται έναν εποικισμό βαλκανικού τύπου,συμπεριλαμ- βανομένης και της τουρκικής επισκεψιμότητας. Οπότε το θέ- ρος,όπως περίπου συμβαίνει και με τα υπόλοιπα καθ' όλον το έτος δρώμενα,η Ελλάδα χωρίζεται σε δύο περιοχές. Τα νησιά και την Ν. Ελλάδα που προσελκύουν τουρίστες από όλον σχεδόν τον κόσμο και την υποβαθμισμένη τουριστικά Β. Ελλάδα να αποτε- λεί κατ'εξοχήν βαλκανικό τουρι- στικό θέρετρο. Σε ελληνικά νησιά που απο- τελούν πόλο παγκόσμιας του- ριστικής έλξης,εδώ και έτη παρατηρούνται φαινόμενα αι- σχροκέδριας,οικοδομικών αυ- θαιρεσιών και παρανομιών που φυσικά αποτελούν παράγοντες αποφυγής ως προορισμό από τους Έλληνες πολίτες. Όσο τε- ράστιες ξενοδοχειακές μονά- δες εκμεταλλεύονται ακτές και παραλίες,τόσο η πρόσβαση σε αυτές περιορίζεται για την μέση Ελληνική οικογένεια. Όποτε πριν ξεκινήσουν και πάλι για μία ακόμη φορά τα "πανηγύ- ρια",για το μόνο "αγαθό" που προσφέρει η Ελληνική οικονομία στην παγκόσμια κοινότητα,που λειτουργεί και υπάρχει εξ αυτού με προγραμματισμό ή και χω- ρίς,με υποδομές ή και άνευ αυ- τών,με προχειρότητα και αλλού με "σοβαρότητα",καλό θα ήταν να εκτιμηθεί εξ αρχής το πο- σοστό εκείνο των Ελλήνων που θα κάνουν διακοπές στην χώρα τους,το χρονικό εύρος αυτών των διακοπών,καθώς και το ποσοστό εκείνο αυτών που δεν θα κάνουν καθόλου διακοπές ή θα οδηγηθούν σε οικονομικότε- ρους προορισμούς του εξωτερι- κού. Όταν εδώ και δεκαετίες η απουσία σοβαρών επενδύσεων που οδηγούν σε ανάπτυξη και σε αύξηση των θέσεων εργασίας είναι πλέον οικονομικός κανό- νας στην Ελλάδα,τότε το μόνο προιόν από το οποίο αναμένεις ως κράτος έσοδα,είναι "ο όπως και ό,τι νά είναι" θερινός τουρι- σμός,αγνοώντας ακόμη και την έλλειψη προσωπικού που αντι- μετωπίζουν κατ'εξοχήν τουρι- στικοί προορισμοί. Ωστόσο το "πυροτέχνημα" του τουρισμού θα εκτοξευτεί και πάλι στον ανάστερο οικονομικό ουρανό της Ελλάδας,προκειμένου να προσφέρει μία εφήμερη και στιγμιαία έκλαμψη που φυσικά μεσομακροπρόθεσμα δεν συ- ντελεί σε μία ορθολογική και εις βάθος οικονομική ανάπτυξη με προοπτική. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι εκάστο- τε "πανηγυρικοί" κυβερνητικοί διθύραμβοι για την ανά έτος περιστασιακή αιμοδοσία του τουρισμού στα κρατικά έσοδα και την αυξανόμενη διαχρονικά αποχή,λόγω οικονομικών συν- θηκών,των Ελλήνων πολιτών από το προιόν που λέγεται θερι- νές διακοπές και τουρισμός. "[....] Τι είναι η ζωγραφική; Πως κατορθόνει κανείς να ζωγραφί- ζει; Όταν ζωγραφίζουμε,είναι σαν ν'ανοίγουμε πέρασμα σ'έ- ναν αόρατο σιδερένιο τοίχο,που φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα σεκείνο που νιόθουμε,και σεκεί- νο που μπορούμε. Πως πρέπει κανείς να περάσει αυτόν τον τοί- χο; Γιατί δεν ωφελεί σε τίποτα να τον χτυπάμε δυνατά. Πρέπει να τον υπονομεύσουμε και να τον τρυπήσουμε με την λίμα,σι- γά-σιγά κ' υπομονετικά,κατά την γνώμη μου[....]" ( Βαν Γκογκ " Γράμματα του Βι- κέντιου στον αδελφό του Θε- όδωρο" Εκδόσεις " Γκοβόστη" σελ.75).