Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 28-11-2019


Πληθαίνουν τα τελευταία έτη οι ξενόφερτες δυτι- κότροπες μιμήσεις και στην χώρα μας. Όπως στις Η.Π.Α., τα τελευταία έτη συνηθίσαμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα να τα ονοματίζουμε με αλφαβητική σειρά από την αρχή έως το τέλος του έτους. Εδώ αποφασίσαμε να χρησιμοποιού- με ονόματα από την Ελληνική μυθολογία, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα την κακοκαιρία "Γη- ρυόνης". Η "Black Friday" των Η.Π.Α., καθ' ημάς "Μαύρη Πα- ρασκευή", άρτι αφιχθείσα εκ Δυ- σμών εφέτος είναι η 29-11-2019, η οποία άμοιρη Παρασκευή, η συγκεκριμένη, αποτελεί κατα- ναλωτικό ντελίριο του έτους και κολοφώνα της αποθεώσεως της ψυχωτικής μανιοκαταναλώσεως, με θεμιτό δέλεαρ τις πολύ χαμη- λές-καλές τιμές, κυρίως σε επώ- νυμα προιόντα (brands leaders). Φυσικά και είμαστε υπέρ της τονώσεως της αγοράς, ωστόσο βέβαιον είναι ότι θα μπορούσα- με να επιλέξουμε διαφορετική ονομαστική προσέγγιση, τέτοια η οποία να συνάδει με την δική μας ιστορία. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες αναφορές οι εμπορικές "λευκές νύχτες" συνοδεύονται και από τοπικά έθιμα όπως αυτό του " Πουρπούρη", το οποίο θα αναβι- ώσει ο Σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, μαζί με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Διδυμοτείχου "Τα δίδυμα τείχη", την 7-12-2019, στην διοργάνωση από την ΕΕΕΘ της "λευκής νύ- χτας". Το έθιμο αυτό το έφεραν οι πρόσφυγες από την Μακρά Γέφυρα της Ανατολικής Θράκης. Πρώτη φορά ένα παραδοσιακό Θρακιώτικο έθιμο θα παρουσια- στεί εκτός Θράκης. Ίσως αυτός να είναι ένας τρόπος περισσότερο συμβατός με τον τρόπο σκέψης και δράσης της καθ' ημάς Ανα- τολής και να αποτελεί έμπρακτη αντίσταση και ανατροπή σε ξε- νόφερτες απομιμήσεις. Είναι δυνατόν να συμπράξουν πολιτι- σμός και κατανάλωση με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και η εμπορι- κή τοπική κίνηση να τονωθεί και η πολιτιστική μας κληρονομιά και παράδοση να προβληθεί, να αναβιώσει και να συντηρηθεί στο πέρασμα των αιώνων. Πόσο πολύ άλλωστε θα βοηθούσε μία πνευματική πατερική θεώ- ρηση και οπτική στην αντιμετώ- πιση της καθημερινότητας μας, εάν όντως υπήρχε μία τέτοια παιδεία, την οποία θα παρείχε η εκπαίδευση. Δεν είναι μόνον οι παλαιοί πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι μας, οι οποίοι μπορούν να δώσουν λύση και προοπτική στις μεγάλες και μικρές δοκιμα- σίες, τις οποίες καλούμαστε κα- θημερινά να αντιμετωπίσουμε. Είναι κυρίως αυτή η συνέχεια της πατερικής μας παραδόσεως, η οποία εκφράζεται και σήμερα από τους σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας. Όντως είναι δύσκολο να επιλέ- ξεις μέσα από τον πλούτο τον πνευματικό , τον οποίο ως βι- ωματική τους εμπειρία και θε- ώρηση εξέφρασαν οι σύγχρονοι πατέρες. Είναι τόσο μεγάλο το πνευματικό τους έργο, που ου- σιαστικά και οντολογικά δεν αφήνει αναπάντητο κανένα ερώτημα, κανένα άλυτο λογικό αιώρημα, κανένα ανέπαφο πρό- βλημα του σύγχρονου ανθρώπου και τώρα και μετά. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσο- καλυβίτης σχετικά αναφέρει: "Δεν υπάρχει δυσκολία που δεν έχει λύση εν τω Χριστώ. Δώσου στον Χριστό και Εκείνος θα βρει λύση. Μη φοβάσαι τις δυσκολί- ες". Παλεύουμε να δώσουμε με κάθε τρόπο και θυσία τις δικές μας λύσεις κατά το πως θεωρού- με αυτές σωστές σε εμάς, ωστό- σο ο Άγιος Παίσιος ο Αγιορείτης αναφέρει: 'Μην πιστεύεις στον λογισμό σου, ούτε αν σου λέει ότι είσαι χάλια, ούτε αν σου λέει ότι είσαι άγιος.(Λόγοι Γ' 42). Πιστεύουμε τις περισσότερες φορές ότι εμείς έχουμε δίκαιο, ότι ο δικός μας λογισμός είναι ο σωστός. Δεν είναι πάντα έτσι. Έρχεται επίσης ο Άγιος Ιάκωβος ο εν Ευβοία απολύτως εντός του ανατρεπτικού και επαναστατι- κού Ορθοδόξου πνεύματος και τα διαλύει περίπου όλα: "Οσά- κις αντιμετωπίζεις δοκιμασί- ες, πειρασμούς και θλίψεις, να προσεύχεσαι υπέρ των πειρα- ζόντων, υπέρ των διωκτών, να τους συγχωρείς και να υπομένεις τον πειρασμό". Μεγάλοι παιδα- γωγοί, πρακτικοί και πνευματι- κοί οι σύγχρονοι Άγιοι Πατερές της Εκκλησίας μας, εάν κανείς τους πλησιάσει και εντρυφήσει σε αυτούς. Ο Όσιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώ- της ήταν μοναχός και γεννή- θηκε στην Αίγυπτο το 370 μ.Χ. και εκοιμήθη το 449 μ.Χ. στο Πηλούσιον εξ ου και Πηλουσιώ- της, όπου ασκήτευσε και υπήρ- ξε ηγούμενος μονής στην περιο- χή. Είπε:" H υπευθυνότητα της εξουσίας, εάν δεν συμβαδίζει με την πραότητα και δεν ακμά- ζει μαζί της η καταδεκτικότητα, είναι μάλλον σκληρότητα και αγριότητα" Δίπλα σε τούτο τον Άγιο πρέπει να εντρυφήσουν οι κυνηγοί καπνιστών και καταλη- ψιών. "[....] Επειδή οι αρχαίοι είναι αληθινοί, όσο απομακρύνονται μας πλησιάζουν. Όσο περισσότε- ρο απέχομε χρονικά απ' αυτούς, τόσο πιο καθαρά διακρίνομε το έργο τους και συνειδητοποιούμε την οφειλή μας[....] Οι απεικο- νίσεις των αρχαίων φιλοσόφων παρουσιάζονται στους νάρθηκες των ναών κατά το μέσο της δευ- τέρας μετά Χριστόν χιλιετίας" (Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Προ- ηγούμενος Ι.Μ. Ιβήρων "Φως Χριστού φαίνει πάσι" Εκδόσεις Ι. Μ. Ιβήρων 2002, σελ 83)

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 21-11-2019

Tο επίπεδο προσωπικής αντιπαράθεσης μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιω- ματικής αντιπολιτεύσεως την ημέρα του εορτασμού της επε- τείου για την εξέγερση των φοι- τητών στο Πολυτεχνείο το 1973, παρουσίασε αυτή τη φορά ενδι- αφέρον. Πιστεύουμε ότι και δικαίωμα είχε ο πρωθυπουργός να βρίσκε- ται στο Λονδίνο με τη σύζυγο του και να τρώει σούσι στον Τάμε- ση ή όπου αλλού την 17η Νοέμ- βρη 2019. Δικαίωμα επίσης του πρωθυπουργικού ζεύγους είναι να παρακολουθεί τον αγώνα του νικητή πλέον του τουρνουά στο Λονδίνο των masters αντι- σφαίρισης, Στέφανου Τσιτσιπά, όπως και να στέλνει μήνυμα ως προς την εν λόγω επέτειο από την πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετα- νίας. Άλλωστε ποτέ η Νέα Δημο- κρατία δε διεκδίκησε τα πρωτεία στον αγώνα εκείνον των φοιτη- τών, ούτε προσπάθησε να καπη- λευτεί ποτέ το ιδεολογικό περιε- χόμενο εκείνης της διεκδίκησης. Ωστόσο και από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο δεν έλειψαν πα- τριωτικές ατομικές πράξεις αντί- στασης εναντίον της δικτατορίας των συνταγματαρχών κατά την επταετία 1967-1974. Εκείνο το οποίο πραγματικά ξέ- νισε, καθώς είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από τον τρόπο δια- κυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στην πο- ρεία για το Πολυτεχνείο. Φυσικά αναφαίρετο δικαίωμα είναι του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ και να δια- δηλώνει για τα ιδανικά του αγώ- να των φοιτητών το 1973, μόνο που επί δικής του πρωθυπουργί- ας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ελήφθησαν τα πλέον αντιλαϊκά έως οικονομικής αιμορραγίας μέτρα στην εποχή των Μνημο- νίων . Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η πλέον Μνημονιακή κυβέρνηση και υπό αυτήν την έννοια στήριξε εμπράκτως την απώλεια της Εθνικής Ανεξαρτη- σίας και της Λαϊκής Κυριαρχίας, ενώ και τα δύο υπήρξαν βασικά αιτήματα των εξεγερμένων φοι- τητών το 1973. Εάν ανοίκειο θα ήταν ο νυν πρωθυπουργός να δι- αδηλώνει έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, εξίσου ανοίκεια πα- ραμένει η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στην πορεία. Ευτυχώς προφύλαξε ο ίδιος τον εαυτό του από την παρουσία του έξω από την αμερικάνικη πρε- σβεία. Χαρακτηριστική ήταν η αντιμε- τώπιση την οποία είχε η αντιπρο- σωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στη κατά- θεση στεφάνου για την επέτειο στη Θεσσαλονίκη, η οποία όπως απεδείχθη δεν ήταν επιθυμητή από τους διοργανωτές της εκδή- λωσης. Φάνηκε και στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ότι στο θυμικό και στη μνήμη ενός σημαντικού τμήματος των Ελ- λήνων πολιτών, παραμένει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καπηλεύτηκε μετά το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015, την ιστορία, το όνομα και την ιδεολογία της Αριστεράς. Ως εκ τούτου πολύ σοφά και ορθά πορεύεται στην ολοκλήρωση της πολιτικής του μεταμορφώσεως σε κόμμα της δεξιάς σοσιαλ- δημοκρατίας, ξεπερνώντας ως προς το ιδεολογικό του περιε- χόμενο και το ΚΙΝΑΛ. Άλλωστε πολλά πρώην στελέχη του ΠΑ- ΣΟΚ κοσμούν με την παρουσία τους τα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και είναι αποκαλυπτι- κές οι δηλώσεις στελεχών και υπουργών της κυβέρνησης ΣΥ- ΡΙΖΑ ότι δεν ήταν το κόμμα τους έτοιμο να κυβερνήσει, όταν ο λαός του εμπιστεύτηκε την εξουσία. Όταν όμως δεν είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις, τότε απλά δεν αναλαμβάνεις την εξουσία, ούτε προβαίνεις σε αυ- τές τις δηλώσεις μετά από εκλο- γική ήττα, διότι τότε για ακόμα μια φορά αποδεικνύεις ότι κα- κώς κέρδισες την εμπιστοσύνη του Ελληνικού Λαού στο όνομα μάλιστα μιας ανύπαρκτης “αρι- στερής” πολιτικής. Εξακολου- θούμε ωστόσο να πιστεύουμε η Μνημονιακή πολιτική την οποία εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν προ- ϊόν πολιτικής βούλησης και όχι αποτέλεσμα της ανετοιμότητας του να ασκήσει εξουσία και να κυβερνήσει. Όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τα έτη των Μνημονίων θα καταγραφούν στη Ιστορία – όπως άλλωστε και τα κόμματα δορυφόροι, τα οποία στήριξαν αυτές τις κυβερ- νήσεις - ως εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες επέτρεψαν με την υπογραφή των Μνημο- νίων, την απώλεια της Εθνικής Ανεξαρτησίας και την εκποίηση του εθνικού πλούτου, οδηγώντας με αυτήν, την ίδια, πολιτική την οποία εφάρμοσαν και στην οικο- νομική υποτέλεια και εξάρτηση της Ελλάδας στους δανειστές – δυνάστες, οι οποίοι πραγματικά αποφάσιζαν και συνεχίζουν να αποφασίζουν (ΕΕ-ΔΝΤ) “Αλλού η ιστορία ήταν λιγότερο σαφής . Πόλεις στους πρόποδες πρόκοβαν μες την άγνοια της θάλασσας [....] Άλλες όμως, κουρασμένες, έγερ- ναν πίσω στην έκταση των νερών με τα μεγάλα τους τείχη ασύλων και σωφρονιστηρίων [....] Κι άλλες που μάτωναν σαν μι- κρομάνες [....] Γνωρίζουμε αυτά τα τέρματα των μονοπατιών [....] “ (Saint-John Perse “Ακτοσημεία [Amers] “ Εκδόσεις “Ίκαρος” 2018 σελ. 37)

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14-11-2019


Yπάρχουν τις περισσό-
τερες φορές για όλες
σχεδόν τις περιπτώσεις
(οικονομικές, πολιτικές,
κοινωνικές) δεδομένα τα οποία
επιτρέπουν την δυναμική αξι-
ολόγηση της κάθε περίπτωσης,
ούτως ώστε να είναι μετρήσιμη
η πορεία της.
Ο "αγώνας" ο οποίος υποτίθεται
ότι συντελείται προκειμένου η
Ελλάδα να ανακάμψει οικονο-
μικά και να μπορεί να σταθεί με
αξιώσεις στην παγκόσμια αγο-
ρά, εστιάζεται εδώ και έτη στην
ανάπτυξη, η οποία θα επιτευ-
χθεί από την προσέλκυση κυρίως
ξένων επενδύσεων. Η αξιοποί-
ηση των πλουτοπαραγωγικών
πηγών της χώρας σε αυτή την
προσπάθεια δεν συμπεριλαμβά-
νεται. Τα κοιτάσματα πιθανόν
πετρελαίου και φυσικού αερίου
δηλαδή που υπάρχουν στο Αι-
γαίο και τα οποία οι έως τώρα
κυβερνήσεις διακατεχόμενες
από φοβικά σύνδρομα έναντι
της γείτονος χώρας δεν τα έχουν
εκμεταλλευτεί.
Η πραγματικότητα ωστόσο των
οικονομικών στοιχείων για την
Ελλάδα των Μνημονίων όπως
τούτα δημοσιεύτηκαν ( "Το
Βήμα" 3-11-2019) αναδεικνύει
την αληθινή και προσδοκώμενη
ως προς το επέκεινα οικονομική
κατάσταση της χώρας. Η συ-
γκεκριμένη ρεαλιστική οικονο-
μική ανάλυση (ασχέτως εάν την
βρίσκουμε άκρως αισιόδοξη),
δείχνει το αδιέξοδο ως προς το
μεσοπρόθεσμο μέλλον σε σχέση
με την επιδιωκόμενη οικονομική
ανάπτυξη και όλα τα συναφή τα
αφορούν την Ελληνική κοινωνία
και εξαρτώνται από αυτήν (κοι-
νωνικά αγαθά, δείκτης κοινωνι-
κής ευημερίας).
Στην έναρξη λοιπόν της οικο-
νομικής κρίσης στην Ελλάδα,
τόσο το Δ.Ν.Τ., όσο και οι της
Ε.Ε. δυνάστες-δανειστές, συ-
γκρίνοντας αυτήν με εκείνη των
Η.Π.Α. του 1929, θεώρησαν και
εκτίμησαν ότι σε οκτώ έτη το
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. θα επέ-
στρεφε στα προ της κρίσεως επί-
πεδα. Σήμερα (11 περίπου έτη
μετά) το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.
βρίσκεται 22% κάτω από της προ
της κρίσεως επίπεδο και σύμ-
φωνα με την Ευρωπαική Επι-
τροπή το 2031 θα επανέλθει εκεί
που ήταν, ενώ σύμφωνα με το
Δ.Ν.Τ. τούτο θα συμβεί το 2034,
ενώ οικονομικοί αναλυτές το με-
ταθέτουν στο 2037.
Το πραγματικό επίπεδο σύγκλι-
σης Ελλάδας-Ε.Ε. σήμερα είναι
στο 69,7%, ενώ το 2007 ήταν
95,1% και εκείνο μεταξύ Ελλά-
δας-Ευρωζώνης είναι σήμερα
65,8% από 87,1% το 2007.
Ένα στοιχείο το οποίο σχεδόν
περικλείει τα πάντα σε σχέση
με την παρατεταμένη ύφεση
την οποία αντιμετωπίζουμε εί-
ναι ότι ο δείκτης επενδύσεων
προς Α.Ε.Π. στην Ελλάδα είναι
ο χαμηλότερος σε παγκόσμιο
επίπεδο, εξαιρουμένων των χω-
ρών οι οποίες αντιμετωπίζουν
πολέμους, πτωχεύσεις και άλ-
λες ιδιαίτερες καταστάσεις. Ο
δείκτης τούτος προ της κρίσεως
ήταν 50%. Εύκολα μπορεί να
αντιληφθεί ο μέσος πολίτης, ως
προς τον συγκεκριμένο δείκτη,
ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο προ-
ηγούμενο στην σύγχρονη οικονο-
μική ιστορία.
Στην Ε.Ε.-28 οι επιχειρηματικές
επενδύσεις ως προς το Α.Ε.Π.
είναι 13%, ενώ στην Ελλάδα
είναι στο 6%. Οι επενδύσεις
δημοσίου και νοικοκυριών σε
κατοικίες και εξοπλισμό αυτοα-
πασχολούμενων ανά κατηγορία
είναι 5 δισ. ευρώ, ενώ προ κρί-
σεως αντιστοίχως ήταν 14 και 21
δισ. ευρώ.
Όπως μας πληροφορεί το ρεπορ-
τάζ (Τάσος Μαντικίδης) σύμφω-
να με οικονομολόγους το κατά
κεφαλήν Α.Ε.Π. σήμερα στην
Ελλάδα είναι μικρότερο από το
αντίστοιχο του 2000. Κορυφαίοι
δε οικονομολόγοι δηλώνουν ότι
"....απαιτούνται διαρκείς με-
ταρρυθμίσεις στο Δημόσιο, στην
Υγεία, στην Εκπαίδευση, στην
Δικαιοσύνη κ.α. ώστε η χώρα να
επιτύχει ισχυρή και διατηρήσιμη
ανάκαμψη που θα της επιτρέψει
να κερδίσει την εμπιστοσύνη
αγορών και επενδυτών μακρο-
πρόθεσμα και να σταθεροποι-
ήσει την θέση της στη ζώνη του
ευρώ...."
Άρα; Άρα που πραγματικά οδή-
γησαν την χώρα όλες οι Μνημο-
νιακές κυβερνήσεις και που πή-
γαν και πάνε όλες οι θυσίες του
Ελληνικού Λαού από το 2009
έως σήμερα;
Δυστυχώς καμία κυβέρνηση από
όλες έως τώρα από το 2009 (ΠΑ.
ΣΟ.Κ, Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ και οι δορυ-
φόροι αυτών) εκ των πραγμάτων
αποδεικνύεται δεν προσέφερε
προοπτική ανάκαμψης και ανά-
πτυξης στην χώρα, αντιθέτως
την οδήγησαν σε μία μακρόχρο-
νη ύφεση κάτω από τις οδηγίες
και τις εντολές των δυναστών-
δανειστών (Δ.Ν.Τ.,Ε.Ε.) τις
οποίες εκτέλεσαν.
Και οι θυσίες που υφίσταται και
θα υφίσταται ο Ελληνικός Λαός;
Από ότι αποδεικνύεται αυτές
πήγαν δωρεάν....
Κατά τα άλλα έως και το 2037(;)
θα προσπαθούμε να φέρουμε
και επενδύσεις, όπως άλλωστε
συμβαίνει εδώ και δεκαετίες.
Σημασία ωστόσο δεν έχει η προ-
σπάθεια αλλά το αποτέλεσμα.
"10. Όλο το κύρος, η τακτική και
η επινοητικότητα δεν αντικα-
θιστούν ούτε στο ελάχιστο την
πεποίθηση στην υπηρεσία της
αλήθειας. Αυτή την κοινή παρα-
δοχή θαρρώ ότι την έχω βελτιώ-
σει" (RENE CHAR "...Το δέντρο
είναι που βλέπει" Εκδόσεις "Αρ-
μός" 2005, σελ. 21)

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7-11-2019


Oσο κι αν αυτή η κυ-
βέρνηση και προσω-
πικά ο πρωθυπουργός
έχουν την πρόθεση,
την διάθεση και προσπαθούν να
προσελκύσουν επενδύσεις στην
χώρα, γνωρίζοντας ότι χωρίς αυ-
τές το μέλλον αυτής καθίσταται
περισσότερον άδηλον και μάλι-
στα σε συνθήκες παγκόσμιας γε-
ωπολιτικής αβεβαιότητος, τόσο
αυτά τα οποία διαδραματίζο-
νται με απόλυτη την ευθύνη της
Τουρκίας και της Ε.Ε., τα οποία
αφορούν τις ορδές των λαθρομε-
ταναστών δεν ευνοούν αυτή την
προσπάθεια. Φυσικά κατεξοχήν
ο πρωθυπουργός οφείλει να γνω-
ρίζει-και πιστεύουμε ότι συμβαί-
νει αυτό- ότι όσο πλημμυρίζει η
χώρα από λαθρομετανάστες και
πρόσφυγες και δημιουργούνται
αντιδράσεις από τους πολίτες
ως προς την εγκατάστασή τους
στις περιοχές τους, η σταθερό-
τητα η κοινωνική, η οποία απαι-
τείται προκειμένου να μειωθεί
ο επιχειρηματικός- επενδυτικός
κίνδυνος και να αποφασίσουν
οι ξένοι επενδυτές να μεταφέ-
ρουν κεφάλαια στην Ελλάδα με
προοπτική φυσικά μεσομακρο-
πρόθεσμα κέρδη δεν θα επιτυγ-
χάνεται.
Δυστυχώς φαίνεται ότι τόσο
ο ίδιος ο πρωθυπουργός όσο
και η κυβέρνησή του δεν είχαν
πρόγραμμα αντιμετώπισης των
ορδών όλων εκείνων των οποί-
ων "σπρώχνει" βάσει σχεδίου η
Τουρκία στην Ελλάδα, πάντα
με την ανοχή και την ηθική ευ-
θύνη της Ε.Ε. Διότι λύση δεν
αποτελεί η αναλογική κατανο-
μή αυτών στην ενδοχώρα από
τα νησιά μας, όταν οι "αφίξεις"
σε αυτά από τα παράλια της
γείτονος χώρας αυξάνονται πε-
ρισσότερον από τις μετακινή-
σεις αυτών προς το εσωτερικό.
Δεδομένο πρέπει να θεωρείται
ότι εφόσον συνεχιστεί η σημε-
ρινή κατάσταση, για ένα έστω
ακόμη έτος, υπάρχει σοβαρός
και υπαρκτός κίνδυνος - όπως
άλλωστε συμπεραίνεται από την
εξάντληση των αντικειμενικών
και υποκειμενικών ανοχών σε
δομές και πολίτες- κοινωνικών
αναταραχών και ρήξης της κοι-
νωνικής συνοχής.
Καθίσταται πλέον περισσότε-
ρον από ορατόν και βέβαιον ότι
υπήρξε και υπάρχει οργανω-
μένο σχέδιο από την εχθρό και
απειλή γείτονα χώρα. Το συ-
γκεκριμένο σχέδιο εάν δεν ανα-
τραπεί με γενναίες αποφάσεις
και θάρρος από την σημερινή
κυβέρνηση, όχι μόνον αποτελεί
εμπόδιο στην αναμενόμενη επί
δεκαετία και πλέον ανάπτυξη,
αλλά αντιθέτως θα αποτελέσει
παράγοντα ύφεσης, εφόσον
υπάρξει συγκρουσιακό κλίμα
μεταξύ πολιτών και προσφύ-
γων-λαθρομεταναστών, κάτι
το οποίο ίσως και να αποτελεί
στόχο του σχεδίου της Τουρκί-
ας-όπως είναι άλλωστε στόχος
και ο διχασμός των Ελλήνων για
το συγκεκριμένο θέμα-καθώς
εάν το κλίμα αυτό κυριαρχήσει
η αποσταθεροποίηση ίσως κα-
ταστεί τραγικά αναπόφευκτη.
Τούτο φυσικά δεν αποτελεί κιν-
δυνολογία, αλλά ωμό ρεαλισμό
τον οποίο ο καθείς διαισθάνε-
ται, εφόσον φυσικά δεν διέπε-
ται από κοινωνική και πολιτική
τύφλωση.
Προφανώς και συμφωνούμε με
τούτο τον πολιτικό ρεαλισμό
τον οποίο πρόσφατα εξέφρα-
σε και ο Κώστας Καραμανλής
στην ομιλία του στην Ε.Μ.Σ.,
δηλώνοντας ότι: "[....] Στα
χρόνια που έρχονται, θα βρε-
θούμε αντιμέτωποι με μεγάλες
προκλήσεις. Προκλήσεις που,
ας μην έχουμε αυταπάτες, θα
απαιτήσουν συγκροτημένες πο-
λιτικές, αποφασιστικότητα και
τόλμη. Θα χρειαστεί να πάρου-
με δύσκολες αποφάσεις και να
τις εφαρμόσουμε με συνέπεια
και πειθαρχία[....]". Θεωρού-
με ότι κατεξοχήν, εκτός των
άλλων, η δήλωση αυτή αφορά
και το συγκεκριμένο εθνικό και
πολιτικό πρόβλημα-πρόκληση.
Προσθέτουμε δε ότι όσο ταχύ-
τερα και άμεσα ληφθούν και
εφαρμοστούν αποφάσεις προς
αυτή την κατεύθυνση στο συ-
γκεκριμένο θέμα, τόσο ο κίνδυ-
νος κοινωνικών συγκρούσεων
θα αποφευχθεί και θα επικρα-
τήσει κλίμα εμπιστοσύνης και
σταθερότητας σε κοινωνία και
αγορά, το οποίο θα συμβάλλει
στην προσέλκυση επενδυτών.
Επισημάναμε πολλές φορές από
αυτήν εδώ την στήλη, την κύρια
και άμεση ευθύνη της Ε.Ε. στο
συγκεκριμένο θέμα , καθώς και
την αλλοπρόσαλλη πολιτική του
Τραμπ στην περιοχή μας αλλά
και παγκοσμίως. Πιστεύουμε ότι
σε αυτό το πνεύμα κινείται και
η ακόλουθη δήλωση του πρώην
πρωθυπουργού στην αυτή ομι-
λία του στην Ε.Μ.Σ. "[....] η
απρόβλεπτη συμπεριφορά των
Η.Π.Α. που εγείρει ερωτημα-
τικά συνέπειας και αξιοπιστί-
ας[....] η διστακτικότητα της
Ε.Ε. να αναλάβει τον ρόλο που
της αναλογεί ως ισχυρός παίκτης
του διεθνούς συστήματος[....] Η
σημερινή Ευρώπη εμφανίζεται
εσωστρεφής, δυσκίνητη, αδύ-
ναμη να πάρει κρίσιμες αποφά-
σεις και πρωτοβουλίες[....]"
Άρα λοιπόν εφόσον αυτά είναι
τα δεδομένα και εφόσον ως Ελ-
λάδα αυτά δεν μπορείς να τα
μεταβάλεις, τότε οφείλεις να
δημιουργήσεις νέα δεδομένα με
άλλες συμμαχίες και σε άλλες
κατευθύνσεις, καθώς πλέον τα
προηγούμενα δεν ωφελούν τα
εθνικά συμφέροντα.
" ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟΝ
[....] Καταφερτζήδες του πνεύ-
ματος και των στίχων
ευκλεώς στοιχηθείτε" (Νίκος
Καρούζος "Τα ποιήματα Β' 1979-
1991" Β' Έκδοση "Ίκαρος" 2001,
σελ. 207)