Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25-11-2021

Οι χιλιάδες των πολιτών οι οποίοι εκ νέου βγήκαν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων στην Κεντρική Ευρώπη προκειμένου να διαμαρτυρηθούν ως προς τον μερικό ή και ολικό επαναλαμβανόμενο εγκλεισμό, αποδεικνύουν ότι δυστυχώς η παρουσία του ιού λειτουργεί κατασταλτικά στην προσωπική τους ελευθερία. Ο ανούσιος διχασμός ο οποίος έχει επέλθει μεταξύ των πολιτών διευκολύνει ιδιαιτέρως αφορισμούς, αποκλεισμούς, περιορισμούς, αστικά "ξερονήσια", νέες Σπιναλόγκες, στρατόπεδα και εν κατακλείδι τίποτα δεν θυμίζει πρόοδο της Ανθρωπότητος και ευημερία της Δημοκρατίας και της Κοινωνίας. Δύο έτη εκ της ενάρξεως παρουσίας του ιού και η κατάσταση φαντάζει ως μόλις αρχίζουσα και ενώ έχουν τηρηθεί και τηρούνται όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα και πρωτόκολλα υγείας. Αίνιγμα άλυτο παραμένει η επιστροφή στην παλαιά, ομαλή κανονικότητα. Η ποικιλομορφία του τρόπου αντιμετωπίσεως αυτής της κρίσεως από χώρα σε χώρα, φανερώνει επίσης διαφορά αντιλήψεως από κυβέρνηση σε κυβέρνηση και από εξουσία σε εξουσία. Παγκοσμίως δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου, με άμεσο επακόλουθο οι πολίτες σε όλον τον κόσμο να διαθέτουν διαφορετικό επίπεδο προσωπικών ελευθεριών και επιλογών. Άλλα μέτρα ισχύουν στην Ανατολική Ευρώπη, άλλα στην Αυστρία, διαφορετικά στην Πολωνία, στην Αυστραλία και στην Κίνα. Ως εκ τούτου δικαίως ο ανθρώπινος νους διαλογίζεται, σκέπτεται, προβληματίζεται, σταθμίζει, διερωτάται και προσπαθεί να καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα. Ωστόσο όλοι οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν ούτε να σκέπτονται, ούτε να λειτουργούν και να υπάρχουν με τον ίδιο τρόπο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επρόκειτο για ανθρώπινες ελεύθερες οντότητες αλλά για κάτι άλλο. "[....] Όσο κι αν δεχτεί κανείς ότι η ζωή του ανθρώπου σε κοινωνικά σύνολα είναι μέρος της φύσης του, ως είδους, μία προσεκτική εξέταση του θέματος δεν μπορεί παρά να πείσει ότι μεταξύ της ανθρώπινης κοινωνίας και των συλλογικών συμβιώσεων άλλων όντων δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική ομοιότητα πέρα από το εντελώς εξωτερικό γεγονός της συμβίωσης[....]" (Δ.Γ.Τσαούση "Η κοινωνία του ανθρώπου" Εκδόσεις "Gutenberg" 1984, σελ.75). Όντως αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια, όπως εξ ίσου ενδιαφέρουσα είναι ως προς την εξέλιξη της κοινωνίας και το ακόλουθο απόσπασμα από το ίδιο πόνημα: "[....] Η ιδιομορφία λοιπόν της ανθρώπινης κοινωνίας δεν βρίσκεται στην εξωτερική της μορφή ή στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συλλογικής διαβίωσης του ανθρώπου. Βρίσκεται στο γεγονός ότι η διαβίωση αυτή είναι μία σύνθετη και αέναη πράξη ατομικής και συλλογικής δημιουργίας ' εκ του μηδενός'[....]" ( σελ.77). Τα δύο τελευταία έτη υπάρχει μία νέα αφετηρία των πραγματικών δεδομένων η οποία έχει μεταβάλλει τόσο την ατομική όσο και την συλλογική δημιουργία, σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που ευρίσκετο προ του 2020. "[....] Δεν υπάρχει απόλυτο τυχαίο, δεν υπάρχουν φαινόμενα, που να είναι τυχαία από όλες τις απόψεις και που να μην συνδέονται με την αναγκαιότητα. Το τυχαίο φαινόμενο δεν είναι απόλυτα τυχαίο, αλλά μόνον σε σχέση προς μία ορισμένη νομοτελειακή σύνδεση[....]" ( " Βασικές αρχές υλιστικής φιλοσοφίας" Εκδόσεις " Σύγχρονη Εποχή" 1977,σελ.157). Τα φαινόμενα άρα κάθε εποχής εντάσσονται, εξετάζονται και μελετώνται υπό το πρίσμα της αναγκαιότητος η οποία τα εμφανίζει, τα διατηρεί και εφ' όσον παύει αυτή να υπάρχει, τα εξαφανίζει. Η επιστήμη του Marketing αντιμετωπίζει το τυχαίο φαινόμενο με διαφορετική προσέγγιση:"[....] Η πιο εμπεριστατωμένη μέθοδος έρευνας είναι η πειραματική έρευνα. Απαιτεί την επιλογή ισοδύναμων ομάδων αντικειμένων, την έκθεσή τους σε διαφορετική μεταχείριση, τον έλεγχο των εξωτερικών μεταβλητών και την παρατήρηση, εάν οι παρατηρούμενες διαφορές στις αντιδράσεις είναι στατιστικά σημαντικές. Στο βαθμό που οι εξωτερικές μεταβλητές εξουδετερώνονται ή έστω ελέγχονται τα αποτελέσματα που παρατηρούνται μπορούν να αποδοθούν στις μεταβολές της μεταχείρισης. Ο σκοπός της πειραματικής έρευνας είναι να συλλάβει τις σχέσεις αιτίας αποτελέσματος μέσα από την εξουδετέρωση ανταγωνιστικών επεξηγήσεων των παρατηρουμένων διαφορών[....[" ( Philip Kotler "Ο Κότλερ για το Marketing" Εκδόσεις " Μαλλιάρης Παιδεία " 2001,σελ.113). " Η αναγκαιότητα" της υλιστικής φιλοσοφίας στον Kotler είναι η ανάδειξη " των σχέσεων αιτίας αποτελέσματος", καθώς προκειμένου να υπάρξει αναγκαιότητα απαιτείται να υπάρχει αιτία-ες που την δημιουργούν και που επιφέρει-ουν το αποτέλεσμα. Αναμένεται ο χειμώνας που όπως και ο προηγούμενος προβλέπεται περίπου απαράλλακτος. "[....] Ει γαρ το αυτεξούσιον εν τοις εφ'ημίν,εν τοις ουκ εφ' ημίν ού πάντως το αυτεξούσιον' προηγείται δε του αυτεξουσίου το θέλειν εν τε τοις εφ'ημίν,εν τε τοις ουκ εφ' ημίν. Και εκ μεν τοις εφ' ημίν το θελήσαι,χρείαν έχει και πόνου-ουδέν γαρ τω ενεστώτι αιώνι των εφ'ημίν δίχα πόνου τελείται-, εν δε τοις ουκ εφ'ημίν,το θελήσαι μεν διά της εφέσεως πρόσεστι,το δε πονήσαι μάταιον[....]" (Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου "Αλφαβητικά Κεφάλαια" Εκδόσεις " Ι.Μ.Σταυρονικήτα Άγιον Όρος" 2005,σελ. 270,272).

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 18-11-2021

Oι πολίτες βιώνουν την νέα πραγματικότητα η οποία δημιουργήθηκε εκ του ιού με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αναλόγως των υποκειμενικών και αντικειμενικών συνθηκών οι οποίες συνδιαμορφώνουν την καθημερινή τους ζωή. Βλέπεις για παράδειγμα στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα σκηνές οι οποίες ενδέχεται να προτυπώνουν μία κατάσταση την οποία έως πρότινος κάποιος να την συναντούσε μόνον σε κινηματογραφικές ταινίες. Ουρές πολιτών, με το κινητό ανά χείρας, ελέγχονται- μέσω σκαναρίσματος- σε σχέση με την κατάσταση της υγείας τους, αναφορικά προς τον ιό, προκειμένου να εισέλθουν σε αυτά και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Η ίδια σκηνή επαναλαμβάνεται σε χώρους εστίασης, διασκέδασης, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Άλλοι πάλι ενώ τηρούν τα πρωτόκολλα υγείας στους χώρους εργασίας τους αναγκάζονται εκ των πραγμάτων και των συνθηκών, που ακουσίως τους επιβάλλουν, να ακολουθήσουν συγκεκριμένη πολιτική που προωθείται. Εξ αυτών υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον διλημμάτων προσωπικών, υπαρξιακών και οικογενειακών. Το κόστος της απόφασης ούτως ή άλλως, όποια και εάν είναι αυτή, το επωμίζεται προσωπικά ο πολίτης και αναλόγως με την κοινωνική και επαγγελματική του θέση προκύπτουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις. Εκείνο το οποίο θολώνει το τοπίο είναι το γεγονός της αορίστου παραμονής της νέας πραγματικότητος, καθώς ουδείς μπορεί να εγγυηθεί - όπως αποδεικνύεται συνεχώς από τον Φεβρουάριο του 2020- πότε το συγκεκριμένο έργο θα λάβει τέλος. Το πλέον πιθανόν εξ όσων αντιλαμβάνεται κανείς παρακολουθώντας τις εξελίξεις παγκοσμίως είναι ότι το τέλος του έργου τοποθετείται εντός ενός βαθέως και πολύ μακρινού επέκεινα. Στην πατρίδα του Χίτλερ, την Αυστρία, επανεφαρμόζεται ο εγκλεισμός, αυτήν την φορά μόνον για τους ανεμβολίαστους και πιθανώς αυτό το "μέτρο" θα εφαρμοστεί και αλλαχού. Είναι πλέον οφθαλμοφανές ότι αυτός ο ωμός περιορισμός των προσωπικών ελευθεριών των πολιτών δεν συνάδει με την Δημοκρατία. Θα μπορούσε η Λογική να δεχθεί τέτοια "μέτρα" εάν όντως ήταν αποτελεσματικά. Δυστυχώς η Λογική αποσύρεται και δεν μετέχει του συγκεκριμένου έργου, καθώς αυτά εφαρμόστηκαν και υπήρξαν αναποτελεσματικά όπως αποδείχθηκε. Εκείνο το οποίο προφανώς δέχεται η Λογική είναι ότι όσα και όποια " μέτρα" εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται δεν έχουν καταφέρει να λύσουν το πρόβλημα του ιού. Επίσης εκείνο το οποίο δέχεται η Λογική είναι ότι ο ιός δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα αδήλου χρονικού τέλους και συνηγορεί και πάλι η Λογική στο γεγονός ότι όταν ένας κύκλος παραμένει απερίκλειστος, αργεί η έναρξη και η δημιουργία ενός νέου κύκλου. Η αόριστη παράταση ενός απερίκλειστου κύκλου εδραιώνει την νέα πραγματικότητα ως μία μόνιμη σταθερά, ανεξαρτήτως " μέτρων" τα οποία προσωρινώς θα μεταβάλλονται, θα περιστέλλονται, θα επανέρχονται. Τούτο δεν αποτελεί σύγκρουση του ρεαλισμού με την απαισιοδοξία καθώς η επανάληψη δημιουργεί την συνήθεια, η συνήθεια θεωρείται φυσιολογική κατάσταση- ακόμη και εάν είναι νοσηρή- και δύσκολα μεταβάλλεται και απαιτείται σθένος ρήξης με την κατεστημένη συνήθεια προκειμένου αυτή να ανατραπεί και να δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος διαφορετικών δεδομένων. Κάποτε είχα ρωτήσει μία πωλήτρια, ως διευθυντής της, για ποιόν λόγο ένα προϊόν ήταν σε συγκεκριμένη θέση καθώς αυτή δεν εξυπηρετούσε ούτε την προώθηση του, ούτε την εργονομία του καταστήματος. Η απάντησή της ήταν ότι αυτό πολλά έτη ήταν εκεί, ήταν πάντα εκεί. Όταν μία κατάσταση παγιώνεται αδυνατεί ο νους να δεχθεί ότι αυτή η κατάσταση ή η θέση είναι ποτέ δυνατόν να αλλάξει, οπότε καθίσταται κατεστημένη κατάσταση, δυσκόλως αποδεχόμενη αλλαγές. Ωστόσο το μόνον το οποίο δεν αλλάζει είναι η ίδια η Αλλαγή και διδάξαμε ότι δεν φοβόμαστε τις αλλαγές, αλλά αντιθέτως οι δημιουργικοί νόες προκαλούν και αναζητούν τις αλλαγές. Κάποτε και με κάποιον τρόπο- άγνωστο πότε και πως- αυτός ο απερίκλειστος κύκλος, ο οποίος άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2020,θα κλείσει και είναι άγνωστο επίσης ποιά στοιχεία αυτού του κύκλου θα ενσωματώσει και ποιά θα απορρίψει ο νέος κύκλος, ο οποίος θα δημιουργηθεί και θα λάβει την θέση του. Σήμερα θεσμοί μεταβάλλονται ενσωματώνοντας περισσότερη εξουσία από ποτέ - για κάποιους αυτό θεωρείται φυσιολογικό και για άλλους όχι- αύριο ωστόσο είναι και πάλι ο υποκειμενικός παράγοντας εκείνος ο οποίος θα καθορίσει το εάν η Ιστορία θα πάει μπροστά οπισθοχωρώντας ή θα πάει πίσω κάνοντας βήματα προς τα εμπρός. "[....] Εάν τυχόν και εμείς δεν πονέσομε, εάν τυχόν και εμείς δεν πεθάνομε, δεν σταυρωθούμε, δεν πρόκειται να γνωρίσομε τον Κύριο[....] Οπότε εκείνη την ώρα παίρνουν δύναμη να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα. Νομίζω αυτό σημαίνει ότι ήδη φτάσανε στην κώμη εν η επορεύοντο. Και η κώμη,το χωριό γίνεται πόλις και το χωριό γίνεται οικουμένη. Κι ενώ ήταν νύχτα και έδυε ο ήλιος, η νύχτα έγινε μέρα, η οικουμένη έγινε σπίτι τους[....] Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης η πορεία προς το Θεό είναι η θέα του προσώπου Του και ταυτόχρονα στο τέλος η στάσις γίνεται κίνησις. Εάν τυχόν μείνομε μαζί Του,τότε το μένομε κάπου- όπου ο Θεός θέλει- αυτό είναι κίνησις" ( Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Ιβηρίτου " Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής της προς Εμμαούς πορεία" Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα ομιλίας σε φοιτητές στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. "Θάνατος και χαρά"{Μνημόσυνο στον Παναγιώτη Νέλλα}. Δευτέρα 14-4-1986)

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11-11-2021

Η κατάλυση των συνταγματικών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών των πολιτών στο όνομα του ιού συντελείται στην Ελλάδα εδώ και περίπου μία διετία. Η πρόσφατη εν τη πράξει προνομιακή διάκριση στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή δημιουργεί ανισότητα,ανισονομία,πολίτες α κ β κατηγορίας και είναι τούτη η διάκριση άκρως διχαστική,ρατσιστική,φασιστική και μεσαιωνική. Την ευθύνη ως προς τούτο δεν την φέρει μόνον η κυβέρνηση,αλλά σύσσωμο το αδρανές,άβουλο,πειθήνιο πολιτικό σύστημα το οποίο εν ευθέτω χρόνο θα λογοδοτήσει για την εντόνως αυξανόμενη αναποτελεσματικότητα και άρα πλήρως αποτυχημένη πολιτική αντιμετωπίσεως του ιού. Ενώ το εμβόλιο υπάρχει,ένα κατεστραμμένο ένεκα των Μνημονίων- που όλοι,πλην μίας εξαιρέσεως,εψήφισαν- σύστημα Υγείας, τα αλλοπρόσαλλα, σε διάρκεια χρόνου, μέτρα, που προκαλούν και χλευάζουν την κοινή λογική,συμφωνούν ότι ευθύνονται εκείνοι οι οποίοι δεν επείσθησαν πως η συγκεκριμένη πολιτική είναι καθ' όλα αρίστη και διαφωνούν εμπράκτως με αυτήν. Καταλύεται εν προκειμένω η δημοκρατική έκφραση,στην πράξη, διαφορετικής αντιλήψεως και οι λογικώς απειθείς- οι οποίοι δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις- διώκονται και εκ-βιάζονται. Αλήθεια ποιός πραγματικά πιστεύει ότι η επαναφορά pogrom και safari κυνηγημένων σε μία Δημοκρατία(;) μπορεί όντως να πείσει όλους εκείνους που δεν έχουν πεισθεί για την ασφάλεια και την ακεραιότητα της υγείας τους; Μόνον νοσηροί νόες οι οποίοι επιθυμούν προφανώς να γυρίσουν πίσω το ρολόι της Ιστορίας,στον Μεσαίωνα και στο Ράιχ,στις πλέον μελανές σελίδες της Ανθρωπίνης υπάρξεως. Πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις με τίτλο " Οι Έλληνες μετά από 20 μήνες πανδημίας" που δόμησε η Metron Analysis και έγινε στο διάστημα 5-14/10/2021 σε πολίτες άνω των 17 ετών και σε δείγμα 1.101 αυτών,δείχνει ότι σε κλίμακα 1 έως 5 η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση ως προς την αντιμετώπιση του ιού είναι 2,6 και ως προς το Υπουργείο Υγείας και τις υγιειονομικές υπηρεσίες είναι 3. Επίσης στην ίδια κλίμακα ένα 36,8% έχει εμπιστοσύνη στα εμβόλια 1-3,ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 50,8% μάλλον διαφωνεί ή και διαφωνεί απολύτως με την άποψη ότι ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ζητά υπηρεσίες μόνον από εμβολιασμένους ( " Το Βήμα" 7-11-2021). Υπάρχει όντως έστω και ένας νοήμων πολίτης ο οποίος πραγματικά πιστεύει ότι τα εν λόγω μέτρα αμβλύνουν και δεν οξύνουν την υπαρκτή διχογνωμία,την οποία με αντικειμενικότητα αναδεικνύει η συγκεκριμένη έρευνα; Αντ' αυτού τελευταίως τα κατευθυνόμενα ΜΜΕ - τα οποία παρεμπιπτόντως ορέγονται περαιτέρω διχαστικά και αντιδημοκρατικά μέτρα- " ανακάλυψαν" τα πλαστά πιστοποιητικά υγείας που εκδίδονται σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Δυστυχώς αυτή η "ανακάλυψη" έρχεται μετά το τέλος του θέρους,όταν μεγάλο τμήμα της Βορείου Ελλάδας είχε κατακλυστεί από τουρίστες των χωρών αυτών και "παραδόξως" εκείνο το διάστημα τα κρούσματα αύξαναν σε αυτές τις περιοχές. Στην κατεύθυνση του διχασμού,διωγμού και εκ-βιασμού εντάσσονται επίσης τόσο η χρήση βίας από τον κρατικό μηχανισμό καταστολής εναντίον των διαδηλωτών πυροσβεστών,όσο και η αφαίρεση από Μητροπόλεις οφικίου και πνευματικής πατρότητος από ιερείς οι οποίοι τηρούν τα rapid tests ως οφείλουν και δεν είναι εμβολιασμένοι. Στην κατεύθυνση του παραλόγου και ορθολογικώς ανεξηγήτου εντάσσονται και η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στα s/m και στις μαζικές αστικές συγκοινωνίες. Προφανώς οι ειδικοί διαθέτουν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και γνωρίζουν εξ αυτού ότι εκεί η αρμονική συμβίωση όλων αδιακρίτως των πολιτών δεν συμβάλλει στην εξάπλωση του ιού. Προφανώς και η πορεία του ιού- όπως και τα υπάρχοντα και προυπάρχοντα μέτρα- είναι αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση με ό,τι η κυβέρνηση και η όποια ανύπαρκτη αντιπολίτευση εφάρμοσαν και επεδίωξαν. Η αποτυχία στην πολιτική,εφ' όσον υπάρχουν η ευθύνη και η ευθυξία-που δεν υπάρχουν- υπαγορεύει την αποδοχή της και την εξ αυτής εκπορευομένης ευθείας και αμέσου παραιτήσεως. Διαλυμένο σύστημα υγείας,καταστρεφομένη καθημερινώς οικονομία,αυξανόμενα ψυχοπαθολογικά φαινόμενα ατομικά και κοινωνικά,εξαπλούμενος ιός,εδραιωμένος διχασμός,υπονομευόμενα και βαλλόμενα Δημοκρατία και Σύνταγμα. Είναι απολύτως πλέον βέβαιον,δια όλα τούτα ευθύνονται αποκλειστικώς και μόνον οι ανεμβολίαστοι. Στοχοποιήστε τους! Δείξτε τους με το δάκτυλο! Εξοντώστε τους! Τώρα όμως! Όχι μετά.... "[....]...Ένα κύμα ανά τον κόσμο,ένα κύμα και μοναδικό στην Πολιτεία....Εραστές,η θάλασσα μας ακολουθεί![....]" (Saint-Jhon Perse "Ακτοσημεία [Amers]".Εκδόσεις " Ίκαρος"2018,σελ.149).

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-11-2021

Tο σχέδιο νόμου που αφορά "Κίνητρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων" ή άλλως "νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις" αποκλείει από την πρόσβαση σε τράπεζες και σε κάθε είδους "χρηματοδοτικά εργαλεία" τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 2-3 εργαζόμενους. Είναι όντως περιττή η αναφορά στον " ηρωισμό" αυρού του είδους των επιχειρήσεων που "με νύχια και με δόντια" κατάφεραν και επιβιώνουν ακόμη μετά από μία μακρά οικονομική κρίση ελέω των απάνθρωπων Μνημονίων και του ιού. Η πρόσφατη δήλωση-απορία του Προέδρου της Ενώσεως Βιοτεχνών Ζαχαρωδών Γ. Λαγού στην " Εφ.Συν" (30-31/10/2021) ότι: "Όταν βγαίνει ο Γεωργίαδης και λέει αν δεν συγχωνευτούν οι μικροί θα κλείσουν,δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Έχω δέκα άτομα,κάνω κουλτούρα,τι θα καταφέρω αν βρω ένα σαν κι εμένα; Εκτός αν εννοούν να με εξαγοράσει κάποιος μεγάλος" αποδίδει θεωρούμε την πραγματική κατεύθυνση προς την οποία ωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τις 724.766 επιχειρήσεις (στοιχεία 2018) ήτοι το 90,5% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,οι οποίες απασχολούν από 0 (413.502,51,6%) έως 4 εργαζόμενους(311.264 38,9%)( Πηγή: Eurostat). Την αντίθεση και την οικονομική απόκλιση και όχι σύγκλιση μεταξύ των χωρών- μελών της Ε.Ε. συναντάμε,καθώς αυτή ορίζει ως ΜμΕ εκείνες οι οποίες απασχολούν έως 250 εργαζόμενους,όταν (στοιχεία 2018) στην Ελλάδα 36.816 επιχειρήσεις ήτοι το 4,6% επί του συνόλου αυτών απασχολούν άνω των 10 εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες αποκλείονται από την πρόσβαση στις τράπεζες απασχολούν άνω του 1,5 εκ.εργαζόμενους. Εάν η προηγούμενη δωδεκαετία συρρίκνωσε την μεσαία τάξη στην χώρα,με τα νέα δεδομένα θα αφανιστεί στα επόμενα έτη. Διότι ποιός και γιατί να αγοράσει μία ή να συγχωνευθεί με μία άλλη επιχείρηση όταν αυτή θεωρείται μη ανταγωνιστική και εσωστρεφής; Επίσης ποιός ο λόγος να αποκλειστεί μία ΜμΕ Ελληνικών προδιαγραφών επιχείρηση από νέες χρηματοδοτήσεις,όταν το υποβληθέν πρόγραμμα υλοποίησης της χρηματοδότησης-επένδυσης δια αντικειμενικών οικονομικών κριτηρίων οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητος και στην εξωστρέφεια; Γιατί να χαθούν ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας αυξάνοντας την ανεργία περαιτέρω,αντί να δημιουργηθούν οι προυποθέσεις εκείνες οι οποίες θα αυξήσουν την απασχόληση και θα μειώσουν την ανεργία; Η μετά του ιού εποχή ωστόσο δεν χαρσκτηρίζεται μόνον από την χρεοκοπία,την πτώχευση και την νέα ένδεια στην οποία πολλές ΜμΕ βρίσκονται ήδη ένεκα Μνημονίων και ιού. Ο Ευρωπαικός Μηχανισμός Σταθερότητος(EMS) προβλέπει για μία καταχρεωμένη Ελλάδα(208,83% του ΑΕΠ το 2021 και πρόβλεψη για 201,47% του ΑΕΠ το 2022,που δεν φαίνεται ρεαλιστική,μάλλον προς τα πάνω θα οδηγηθεί το χρέος) πρωτογενή πλεονάσματα από 3% έως 6,5% του ΑΕΠ. Οι στόχοι αυτοί του EMS δεν αφήνουν ουδένα περιθώριο οικονομικής αναπτύξεως στην Ελλάδα τα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα ο EMS θεωρεί ότι προκειμένου το Ελληνικό χρέος να " πέσει" στο 100% του ΑΕΠ απαιτούνται πρωτογενή πλεονάσματα 4,5% του ΑΕΠ κατά την επόμενη εικοσαετία ή 3% για τα επόμενα 30 έτη( " Εφ.Συν" 30-31/10/2021). Πραγματικά αγνοούμε αν με αυτές τις συνθήκες θα υπάρχουν ΜμΕ,μεσαία τάξη,εργαζόμενοι ή ολόκληρη η χώρα θα καταστεί οικονομικός μετανάστης,ακόμη και εάν θα υπάρχει Ελλάδα η οποία θα ανήκει στους Έλληνες. Στον βραχύ χρόνο τώρα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 1,9% τον Σεπτέμβριο," έκλεισε" τον Οκτώβρη με 3%,ενώ στην Ευρωζώνη το ίδιο διάστημα από 3,4% έφτασε το 4,1%. Προφανώς και γίνεται πέραν του αντιληπτού κατανοητό πως θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην χώρα το λιγότερο έως και τέλη Απριλίου του ερχομένου έτους. Την ίδια στιγμή το κόστος δανεισμού της Ελλάδας αυξάνει συνεχώς- η απόδοση Ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι 1,31% κατά 147% άνω του ο,53% που ήτο τον Αύγουστο του 2021-όταν η πολυεθνική επενδυτική τράπεζα Berenberg Bank θεωρεί ότι ο πληθωρισμός απλώς θα υποχωρήσει-άρα θα είναι παρών- το 2022 και η ΕΚΤ θα αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια τέλη του 2023(" Το Βήμα" 31-10-2021). Αυτό λοιπόν είναι το βραχυμεσομακροπόθεσμο μετά το οποίο έρχεται και καλούνται οι Έλληνες πολίτες να το αντιμετωπίσουν και εντός αυτού να επιβιώσουν εκ νέου. Θα τα καταφέρουν και πόσοι; Αξίζει άραγε στην Ελλάδα και στους Έλληνες αυτό το μέλλον; Εννοείται ότι αναζητείται εκείνη η πολιτική που διαθέτει την βούληση και αναλαμβάνει το καθήκον δημιουργίας μίας Ελλάδας τηε ευημερίας,της ανεξαρτησίας,της αυτοδιαθέσεως. "180. Είναι η ώρα όπου τα παράθυρα ξεφεύγουν από τα σπίτια για να φωτιστούν στην άκρη του κόσμου,εκεί όπου θα ανατείλεθ ο δικός μας κόσμος" ( Rene Char "....Το δέντρο είναι που βλέπει". Εκδόσεις " Αρμός" 2005, σελ.85).