Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΚΑΛΕΑΔΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 20-6-2024

Mετά περίπου 28 μή- νες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία,η δήλω- ση της προέδρου της Ευρωπαι- κής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντε Λάιεν ότι: " Ξέρουμε πως η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επιτευχθεί σε ένα βήμα,θα εί- ναι ένα ταξίδι"(www.cnn.gr 16-6-2024),την οποία και έκανε μετά τις συνομιλίες και στο τέ- λος των εργασιών της διήμερης διάσκεψης για την "Ειρήνη στην Ουκρανία" που έγινε στην Ελ- βετία,περιέχει εκείνη την επι- τηδευμένη ασάφεια που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ενώ η διά- σκεψη έγινε με θέμα την επίτευ- ξη της ειρήνης,η Δύση πιστεύει και θεωρεί,τόσο για την Ευρώ- πη,όσο και για τον κόσμο,πως το πολεμικό ταξίδι είναι ακό- μη μακρύ και η αναζήτηση της Ιθάκης,που είναι η ειρήνη,ε- μπεριέχεται εντός ενός αδήλου μέλλοντος,που ενδεχομένως να περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία μίας σύγχρονης Οδύσσειας,ενώ μονίμως και συνεχώς η Ιθάκη θα χάνεται και θα απομακρύ- νεται. Το τελικό ανακοινωθέν περιλαμβάνει σε όλα τα σημεία του όρους που θεωρείται ότι είναι απίθανο,έαν όχι αδύνα- τον,η Ρωσία να συμφωνήσει ως προς αυτούς. Το βήμα αυτό που αποπειράθηκε να γίνει,διατηρεί στην ουσία του,την συνειδητή ψευδαίσθηση που καλλιεργεί η Δύση περί επιτεύξεως της ειρή- νης,η οποία θα έχει έναν νικητή και όχι μία συμφωνία που θα ικανοποιεί και τα δύο μέρη. Την ψευδαίσθηση αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι από τις 160 χώρες που προσεκλήθησαν,έλαβαν μέ- ρος περίπου 100,εκ των οποίων άνω των 80 υπέγραψαν το τε- λικό κείμενο. Μεταξύ εκείνων που δεν το υπέγραψαν βρίσκο- νται και περιφερειακές δυνά- μεις,όπως η Ινδία,τα Η.Α.Ε.,η Σαουδική Αραβία και η Ν.Αφρι- κή. Άρα το σύνολο της διεθνούς κοινότητος είναι διχασμένο. Την βεβαιότητα που προσέφερε η συγκεκριμένη διάσκεψη είναι ότι ο πόλεμος έχει ακόμη πολύ μέλλον. Ένα μέλλον κατά το οποίο ο κίνδυνος επέκτασης και κλιμάκωσης του πολέμου,ει- δικώς στην Ευρώπη,είναι ένα πιθανό,ρεαλιαστικό και απευ- κταίο σενάριο. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ο Τράμπ τον πρόεδρο της Ουκρα- νίας,περιγράφεται στην αναφο- ρά του σε αυτόν,κατά την ομιλία του στο "Λαικό Συνέδριο" του Turning Point Action, στο Ντι- τρόιτ του Μίσιγκαν,το Σάββα- το,όπου και δήλωσε ότι: "Ο Ζε- λένσκι ίσως είναι ο μεγαλύτερος πωλητής από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό έχει ζήσει ποτέ,κάθε φορά που έρχεται στις Η.Π.Α. φεύγει με 60 δισ.δολάρια". Το σχόλιο αυτό έπεται των υπογρα- φών μεταξύ των προέδρων των Η.Π.Α. και της Ουκρανίας περί δεκαετούς διμερούς συμφωνίας ως προς την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας,όταν δυτικοί ηγέτες συμφώνησαν για την παροχή δανείου 50 δισ.δολαρίων από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσια- κά στοιχεία(σύμφωνα με το NBC News),όταν στις αρχές Ιουνίου αμερικανοί αξιωματούχοι δήλω- σαν ότι περίπου 225 εκ.δολάρια στρατιωτική βοήθεια,συμπερι- λαμβανομένων και πυρομαχι- κών,θα σταλούν στην Ουκρανία και όταν σε δημοσκόπηση της Pew Research διαπίστωσε ότι το 31% των αμερικανών πολιτών πι- στεύουν ότι οι Η.Π.Α. παρέχουν στην Ουκρανία υπερβολική βοή- θεια,το 25% ότι αυτή η βοήθεια είναι περίπου σωστή και το 24% ότι αυτή δεν είναι αρκετή(www. newsfire.gr 18-6-2024). Τελικά το πολεμικό αυτό "ταξίδι" ίσως να σταματήσει όταν ολόκληρο το Δυτικό Α.Ε.Π. καταλήξει ως βοήθεια στην Ουκρανία. Στην Ελλάδα τα απόνερα των ευ- ρωεκλογών προκάλεσαν,γι άλλη μία φορά,έναν ανούσιο,άχρωμο και άοσμο κυβερνητικό ανασχη- ματισμό-ανακύκλωση προσώ- πων- δείχνοντας ότι εκείνο που κατάλαβε η ΝΔ δεν είναι η αλλα- γή της πολιτικής της,αλλά η εναλ- λαγή των προσώπων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί, εκ νέου,ότι κυβερνητική "σανίδα σωτηρίας" και προοπτική αποτελεί η σύμπραξη,ακόμη και η κοινή εκλογική κάθοδος,με το ΠΑΣΟΚ,το οποίο ΠΑΣΟΚ αντι- μετωπίζει πλέον μία σοβαρή εσω- τερική κρίση και αμφισβήτηση ηγεσίας,θεωρώντας και αυτό ότι η αλλαγή είναι ζήτημα προσώπων και όχι πολιτικής. Διαφαίνεται ότι το μήνυμα που εστάλθει από τους πολίτες,εντός και εκτός κάλ- πης,ερμηνεύεται κατά το υποκει- μενικό κομματικό δοκούν,οπότε η πολιτική συνέχεια επιφυλάσ- σει,ως πιθανό ενδεχόμενο, ακρι- βώς ή περίπου τα ίδια. "ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ραψωδία.Ε,στίχοι 277-280 Ημέραις έπλεε δεκαεπτά,και 'ς την δεκάτη ογδόη τα ισκιωμένα αφάνηκαν τα όρη των Φαιάκων. της γής,όπου εγγυτότερην 'ς τον δρόμο του απαντούσε' και ωσάν ασπίδα εφαίνονταν 'ς τα σκοτεινά πελάγη" ( Ομή- ρου " Οδύσσεια". Μετάφραση Ιακ. Πολυλά. Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Βασιλείου Αθήναι 1924,σελ.65)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου